ท่านเคยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษแล้วแปลไม่ออกไหม ท่านทำอย่างไร  

   1.    เปิด พจนานุกรม(dictionary) 

 

   2.    เดาเลย(guessing) 

วันนี้ผู้เขียนมาเสนอวิธีการเดาคำศัพท์ครับ ดู 2 คำนี้นะครับ

        <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">carnivorous</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"></p><p>              paradox </p><p>             </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">เดาไม่ออกใช่ไหมครับถ้าเป็นคำเดี่ยวๆ ลองมาดูเป็นประโยคว่าแปลได้ไหมครับ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">       1. Unlike its plant-eating relative , the polar bear is carnivorous.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"></p><p>        ประโยคนี้เดาอย่างนี้ครับ Unlike its plant-eating relative ม้นเป็นหมีที่ไม่่ชอบกินพืช แสดงว่าเป็นหมีที่กินเนื้อ </p><p></p><p></p><p>            2. These sentence are a paradox - -that is , they seem to express opposite points but, nevertheless, are both true. </p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">       ประโยคนี้เดาโดยดูคำที่ตามหลังเครื่องหมาย- - ครับ แปลว่าประโยคที่มีความหมายตรงกันข้ามดูจากคำว่า to express opposite points</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>        <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">       เป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะเดาภาษาอังกฤษได้ไหม วันต่อไปจะเสนอวิธีการเดาอีกครับ พอจะช่วยด้านการอ่านภาษาอังกฤษได้ไหมครับ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">   <div style="text-align: center">Reading</div> </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>    ขอบคุณข้อมูลตัวอย่างประโยคจาก อ่านภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผลHow to Become an Efficient Reader.