มุมมองประเทศไทยผ่านการประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ “สองทศวรรษแห่งการพัฒนาของสังคมไทย : นัยยะต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ”

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


                                    


สองทศวรรษแห่งการพัฒนาของสังคมไทย : นัยยะต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณ

       


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (0)