กศน.วิทย์สัญจร 2556

         เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2556  ได้ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี  จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพไทยบริเวณชายแดน    โดยงานจัดในวันที่ 18 - 20 มิถุนายน  2556   นิทรรศการในงาน  มีดังนี้

         1. โดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่

         2. นิทรรศการวิทยาศาสตร์

         3. นิทรรศการเกษตรธรรมชาติ

         4. มหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพฯ

                      

                               

                               

                               

                                


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาความเห็น (0)