เอราวัณ ช้างทรงองค์อมรินทร์

 

 เอราวัณ ช้างทรงองค์อมรินทร์


                                                                                   

                              (ภาพจากอินเทอร์เน็ต)

   ช้างเอราวัณช้างทรงขององค์อมรินทร์หรือพระอินทร์นั้นคือเอราวัณเทพบุตรซึ่งเป็นสหายหนึ่งใน 33 องค์ของพระอินทร์  (รวมทั้งพระอินทร์ด้วย)  เวลาพระอินทร์และพระสหายจะเสด็จประพาสที่ใด  เทพบุตรเอราวัณจะนิรมิตกายเป็นช้างเผือกขนาดใหญ่ มีเศียรถึง 33 เศียรส่งเสด็จพระอินทร์พร้อมกับพระสหาย  ซึ่งจะประทับบนบัลลังก์เหนือเศียรช้างทั้ง 33 เศียร พระอินทร์จะประทับอยู่ตรงกลาง  ขนาดของช้างเอราวัณจึงต้องใหญ่โตมโหฬาร  ลำตัวสูง 1,200,000 วา  แต่ละงามีความยาวถึง 400,000 วา  เศียรช้างที่พระอินทร์ประทับชื่อสุทัศนะ  เป็นเศียรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  โดยมีความกว้างถึง 2,400,000 วา  มีปราสาทสูง 8,000 วา  มีแท่นแก้วกว้าง 96,000 วา  และทุกเศียรมีวิมานสำหรับเป็นที่ประทับของเทพบุตรแต่ละองค์

    ในบทพากย์รามเกียรติ์ ตอน อินทรชิตจำแลงกายเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณได้บรรยายลักษณะของช้างเอราวัณไว้ว่า

...อินทรชิตบิดเบือนกายิน                   เหมือนองค์อมรินทร์

ทรงคชเอราวัณ

   ช้างนิมิตฤทธิ์แรงแข็งขัน                 เผือกผ่องผิวพรรณ

สีสังข์สะอาดโอฬาร

   สามสิบสามเศียรโสภา                    เศียรหนึ่งเจ็ดงา

ดั่งเพ็ชรรัตน์รูจี

   งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี                       สระหนึ่งย่อมมี

เจ็ดกออุบลบันดาล

   กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย์                ดอกหนึ่งเบ่งบาน

มีกลีบเจ็ดกลีบผกา

   กลีบหนึ่งมีเทพธิดา                         เจ็ดองค์โสภา

แน่งน้อยลำเภานงพาล

   นางหนึ่งย่อมมีบริวาร                      อีกเจ็ดเยาวมาลย์

ล้วนรูปนิรมิตมายา

   จับระบำรำร่ายส่ายหา                     ชำเลืองหางตา

ทำทีดังเทพอัปสร

   มีวิมานแก้วงามบวร                        ทุกเกศกุญชร

ดั่งเวชยันต์อมรินทร์

   บทละครเรื่องรามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นรามเกียรติ์ฉบับที่ละเอียดที่สุด  ได้บรรยายลักษณะของช้างเอราวัณไว้ดังนี้

   สามสิบสามเศียรอลงการ์           เศียรหนึ่งเจ็ดงางามงอน

งาหนึ่งเจ็ดสระโกสุม                    สระหนึ่งมีปทุมเกสร

เจ็ดกอชูก้านอรชร                      กอหนึ่งบานสลอนเจ็ดผกา

ดอกหนึ่งเจ็ดกลีบสุบงกช            กลิ่นรสซาบซ่านนาสา

กลีบหนึ่งมีเทพธิดา                     เจ็ดนางกัลยายุพาพาล

แต่ละองค์ทรงโฉมอรชร              รำฟ้อนจำเรียงเสียงหวาน

นางหนึ่งล้วนมีบริวาร                   เจ็ดองค์เยาวมาลย์วิไลวรรณ

 สรุปจำนวนสิ่งต่างๆอันมีปรากฏอยู่บนช้างเอราวัณได้ดังนี้

              เศียรช้าง                 33                เศียร        

              งาช้าง                    231              งา             

              สระโบกขรณี            1,617          สระ           

              กอบัว                     11,319          กอ            

              ดอกบัว                   79,233          ดอก          

              กลีบบัว                   554,631        กลีบ          

              นางฟ้า                   3,882,417      องค์          

              บริวารของนางฟ้า     27,176,919  นาง           

เอราวัณ ช้างทรงแห่งองค์อมรินทร์นั้นยิ่งใหญ่มโหฬารเกินคำบรรยายจริงๆ

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องราวดีๆ ...เกี่ยวกับภาษาไทยความเห็น (1)

โอฬาร ตู้จินดา
IP: xxx.158.167.152
เขียนเมื่อ 

ยานอวกาศชัด ๆ