การเปลี่ยนแปลง "แม่ขาวน้อย"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ามองเห็นในเด็กๆ คือ ความมุ่งมั่นแน่วแน่ในเส้นทางของการให้ทาน รักษาศีล และภาวนา ใช้บทเรียนของคนอื่นมาบอกมาสอนตนเอง ดังจะเห็นได้จากว่าชอบมาเล่าความในใจให้ฟังพร้อมสะท้อนความคิดความรู้สึกตนเองออกมา

วันนี้ไปตลาดและกลับมาเตรียมกับข้าว ความสงบขณะทำหน้าที่ของแต่ละคนคือภาพสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงภายใน

และเมื่อหลังเดินจงกลมความหนักแน่นในจิตยิ่งมากขึ้น หลายๆ อย่างที่มาขอแม่ครูทำคือ การสะท้อนถึงปัญญาที่เกิดขึ้น

...

๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต้นกล้าแห่งอนาคตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

บันทึกนี้น่าเติมคำสำคัญ"โรงเรียนแห่งความสุข"ไปด้วยนะคะ แม่ชีกะปุ๋ม เพราะพี่โอ๋อ่านแล้วคิดถึงคำนี้ พอเห็นไม่มีเลยอยากขอให้ใส่ :-)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะพี่โอ๋...เติมแล้วเรียบร้อยค่ะ ^^