โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับครู กศน.

อบรมโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับครู กศน. วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556 กลุ่มสมุทรคีรี  ณ เพชรวารินทร์รีสอร์ทแอนด์สปา ต.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศ.ร.ช.บ้านคลองปีกนก กศน.ตำบลท่าทรายความเห็น (0)