ข้อมูลสารสนเทศ (Information) คือ ส่วนผสมของคำ รูป เสียง และ ท่าทาง มาจัดเรียงกันเพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล ไม่ได้มีความหมายใดๆ ในนั้น จนกว่าคนที่ได้รับข้อมูลมีการใช้ความคิดตีความ คะ

ความรู้ คือ สิ่งที่เรารู้ เป็นสิ่งที่ผ่านกระบวนการคิด แปลความหมาย และทำความเข้าใจ  ซึ่งแต่ละคนก็จะมีกระบวนการคิดและประสบการณ์ที่สั่งสมมาแตกต่างกัน สิ่งทีเรียกว่า “ความรู้” จึงขึ้นอยู่กับบุคคลคะ และยากที่จะเขียนหรือพูดออกมาคะ เหมือนถ้าเราจะจับสิ่งที่เราคิดก็เป็นไปได้ยากมาก จริงมั้ยคะ

Quote จากบทความด้านล่างนะคะ "The fact is that we often do not know what we know: that we know something may only emerge when we need to employ the knowledge to accomplish something. Much of what we have learnt is apparently forgotten, but can emerge unexpectedly when needed, or even when not needed. In other words we seem to have very little control over 'what we know'."

ลองอ่านบทความนี้ดูนะคะ ชื่อว่า The nonsense of 'knowledge management' (http://informationr.net/ir/8-1/paper144.html) แล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นคะ รับรองว่า Discuss กันไม่จบไม่สิ้นคะ และถ้าอยากอ่านต้นตำรับความคิดด้าน "Knowledge" โดย Michael Polanyi ต้องอ่านบทความนี้คะ http://www.infed.org/thinkers/polanyi.htm

------------------------------

16 ตค 05 (เพิ่มเติม)

เพิ่มเติมนะคะ อ่านแล้วน่าสับสนใช่มั้ยคะ เอาเป็นว่า โดยทั่วๆ ไปแล้ว  ความหมายก็เป็นอย่างที่คุณวันเพ็ญเขียนใน Comment นะคะ อาจกล่าวได้ว่า Knowledge คือ Actionable Information นะคะ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://KMI.or.th และ http://ThaiKM.gotoknow.org

แต่หากใครอยากคุยเพิ่มเติมในด้านปรัชญา ดิฉันขอไปคุยต่อที่บล็อก Think.gotoknow.org ดูจะเหมาะสมกว่าคะ