ค่ำคืนนี้...

พยายามที่จะสะสางงานที่คั่งค้าง...เพื่อเตรียมตัวรับงานที่ประดาเข้ามาเรื่อยๆ...
งานส่วนใหญ่ที่ตนเองมักจะต้องเผชิญ..จะเป็นงานวิชาการ...และงาน consult
ภาระหลักที่ต้องทำประจำทุกวัน คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
และงานวิจัยที่ตนนำตนไปผูกไว้เอง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำประจำสม่ำเสมอทุกวัน...เพื่อมุ่งค้นหาคำตอบแห่งความสงสัย..
มากกว่าจะเรียนเพียงตามหลักสูตรหรือค่านิยม
หลายคนมักสงสัยว่า Ka-Poom ทำอะไรมากมายนักหนา...
บางครั้งก็ไม่เข้าใจตนเองเหมือนกันคะว่า "ทำไมต้องทำ..ไม่ทำได้ไหม"

เคยคุยกับเพื่อนๆ...แบบไม่จริงจังนักว่า..เรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร..
ตอนนี้คำตอบที่ชัดแจ้งสำหรับตนเอง คือ มีชีวิตอยู่เพื่อทำหน้าที่ที่พึงทำของตนเอง...
ถามว่า..ชีวิตเคยมีความผิดพลาดไหม..มีนะคะ...มีมากและบ่อยครั้ง
แล้วอะไรล่ะคือความผิดพลาดที่ว่านั้น...สำหรับตนเองก็คือ...
"การทำให้ผู้อื่นและตนเองเสียใจ...คือ ความผิดพลาดที่ว่า"
และพยายามที่จะแก้ไข...
ณ ตอนนี้นึกถึงใครอีกหลายคน...ที่รู้สึก..อาจทำร้ายไปทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว...
"ขออภัย..และขอโทษ"...

ดีใจและขอบคุณ...ที่ประสบการณ์ช่วยสอนให้ได้เรียนรู้..."ชีวิต"...มากขึ้น
เข้าใจอะไรหลายๆ อย่างแห่งความเป็นไปมากขึ้น...
และที่สำคัญ..การรู้จัก "ชีวิต"...ที่ไม่ใช่ในตำรา หากแต่เป็นชีวิตจริง...ที่มีทั้ง "สุขและทุกข์"...
และการเผชิญ...ต่อความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน...
ยอมรับกับตนเองว่า..."นิ่ง"...มากขึ้น
โกรธน้อยลง..."สติ" เตือนตนเสมอ...
และ "ให้"..อย่างแท้จริงได้มากขึ้น

ขอบคุณ.."ผู้ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต"...ที่ได้ให้เรียนรู้..การมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้

...............


01.44 น.

นั่งอ่านบันทึก...ข้างต้น จึงเข้ามาต่อเติมอีกครั้ง...
ชวนให้นึกถึง...ใครอีกหลายคนที่รู้จักและผ่านเข้ามา
ที่มีทั้งความสุขและความทุกข์...
และ case ที่ทดท้อ..ไม่อยากมี "ลมหายใจ"...หรือลืม "ลมหายใจ" นั้นของตนเอง...
และหลายคนต่อหลายคน..ทุ่มเท..พลังที่มีเพื่อบางสิ่งอย่างอย่าง...
หากแต่ลืม "ชีวิต"..และ "จิตวิญญาณ"...ที่มีอยู่แห่งตน

วันนี้...ได้คุยกับเพื่อนที่เข้าใจ...กัน
ถึงเรื่องราวแห่งชีวิต...ที่เรามักวิ่งเข้าไป..หาบางสิ่งบางอย่าง...
สุดท้าย..เราก็มักจะเหนื่อย...กับการวิ่งตามหา..สิ่งนั้น
บางครั้ง...บางครา...เรา "นิ่งๆ.." บ้าง...
กับการก้าวเดินอย่างซึมซับ...ตามจังหวะของชีวิต
จะช่วยทำให้เราเก็บรายละเอียด...แห่งชีวิตนี้ได้มากขึ้น

ยังคงยืนยันที่จะบอกว่า...
ขอบคุณ.."ผู้ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต"...ที่ได้ให้เรียนรู้..การมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้