มีช่วงเวลาหนึ่งที่ดิฉันได้รู้จักเพื่อนท่านหนึ่งที่สอนให้รู้จักกับการทำ "มรณสติ"
อาจเนื่องมาจากประสบการณ์แห่งชีวิตที่ผ่านเหตุการณ์แห่งความเป็นความตาย...
มาได้อย่างหวุดหวิดเขาจึงเรียนรู้กับการมีลมหายใจอยู่อย่างมีสติ...

...ฉันจำเป็นต้องยอม...ร่างกายไม่ใช่ทุกสิ่ง...
ฉันจะไม่ยินยอม...ฉันจะไม่ยินยอม...

ขณะนั่งบันทึกนี้ ฟังเพลง "ชีวิตที่เจ็บปวดของคนป่วย" ของคุณมาโนช  พุฒตาล..คลอไปด้วย
คิดถึงพ่อผู้ล่วงลับ...คิดถึงปู่..ที่กำลังนอนหลับอย่างที่ไม่มีตื่น
วันนี้เป็นวันฌาปนกิจ...ท่าน
ภาพสุดท้าย...ในการมองเห็น
ท่านนอนอย่างสงบ...อย่างไม่รับรู้...
ใครๆ ที่มางานต่างทักว่า...ดิฉันละหม้ายคล้ายปู่...

...
เสร็จสิ้นจากงาน...
ดิฉันกลับมาที่บ้านพร้อมทุกคน...และเผลองีบหลับไป
แม่ปล่อยให้นอนพัก...และทุกคนก็ไปที่บ้านปู่...
ตื่นมาอีกที...นิ่งๆ ทบทวน...

...
มาเจอบันทึกที่พี่ไก่เขียนถึง..."หมวย..."
ความเห็นพี่ขวัญพูดถึง...ความยุติธรรมจากความตาย...
คนเราร้องเรียกหาความยุติธรรม...และความยุติธรรมนั้นก็มีอยู่แล้วในชีวิตเรา
เพียงแค่บางครั้ง...บางครา...เราอาจมองไม่เห็น...

ช่วงชีวิตการทำงาน
การให้คำปรึกษาผู้ป่วยในระยะสุดท้าย...
กับการดูแล...ภาวะทางจิตใจ
กับการเผชิญ...ต่อความตาย
ทบทวนและทวน...อย่างนิ่งๆ...ในตนเอง

เสียงเพลงของคุณมาโนช...ยังคลอไปพร้อมกับห้วงความคิด
"สติ"...ที่มีอยู่ในตัว...ทำให้ยอมรับและเข้าใจในความเป็นไปต่างๆ ได้ดียิ่ง
ไม่ว้าวุ่น...ไม่ขุ่นมัว...ต่อสิ่งใดใดที่มากระทบนัก