เล่าเรื่องก่อนเขียนเรื่องเล่า ตอนจบ


จากบันทึกฉบับที่แล้ว  ที่ชาวเราตอบคำถามไปแล้วว่า “เรามาวันนี้เราอยากได้อะไรกลับไป”  วันนี้ก็มาต่อด้านวิชาการล้วนๆซึ่งครูมุกได้บันทึกจากที่ท่านวิทยากรให้ความรู้...ได้พยายามเรียบเรียงความรู้ที่ได้รับให้ได้มากที่สุดค่ะ ครูมุกเองก็ถือโอกาสทบทวนไปด้วย  และนำมาแบ่งปันเพื่อนๆที่สนใจการเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง  ลองอ่านดูนะคะมีประโยชน์แน่นอนค่ะ

“การที่เราจะเขียนเล่าเรื่องนั้นประการแรกเราน่าจะมีการบันทึกประจำวัน เพราะจะเป็นการฝึกให้เราจัดลำดับความคิดได้ว่าแต่ละวันเราทำอะไรก่อนหลัง”

องค์ประกอบของการเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง  ดังนี้คือ

  1. สาระหรือความรู้  เช่นประสบการณ์ตรง  เป็นหัวใจหลัก  หรือจากการศึกษาค้นคว้าบูรณาการกับประสบการณ์ตรงก็ได้

  2. สีสันบรรยากาศหรือกลวิธีในการเขียนเป็นส่วนเพิ่มเติมให้เรื่องน่าอ่าน

*ฝึกให้นักเรียนเขียนบันทึก โดยในบันทึกนั้น ควรประกอบไปด้วย  ใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  อย่างไร  ได้เรียนรู้อะไร  รู้สึกอย่างไร  จะทำอะไรต่อ *

ครูโอ้ค ให้หลักการการเตรียมแนวคิดมาว่า

เราได้แนวคิดมาจากไหน...  ตอบ จากการอ่าน  สร้างแนวคิดจากผู้คน

ข้อแนะนำจากครูโอ้คในการฝึกสร้างแนวคิด

  - สร้างภาพเล็กแทนภาพใหญ่

  - เมื่อเกิดความคิดให้รีบจดบันทึกก่อนลืม(ต้องมีปากกา ดินสอ และสมุดบันทึกติดตัวไปเสมอ) พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจจากความคิดอย่างว่องไว

  - พยายามคิดจากเรื่องราวสามัญเพื่อนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์

  -จัดระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอน และพยายามวางโครงเรื่องการเขียน

ทีนี้ก็มาถึงการเลือกประเด็นหรือเรื่องที่จะเขียน

  -ประเด็น หมายถึงปัญหาหรือเรื่องที่จะเขียน  คำถามในในขั้นเตรียมการเขียนก็คือ...จะเขียนเรื่องอะไร  ...จะหยิบประเด็นใดมาเขียน...

  - เลือกเรื่องที่อยู่ในความสนใจของตนเอง

  - เลือกเรื่องที่ตนเองถนัดมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

  - เรื่องที่เลือกจะต้องไม่กว้างหรือแคบเกินไป

  - เรื่องที่เลือกจะต้องไม่เกินกำลังของผู้เขียน

  - เรื่องที่เลือกควรเป็นเรื่องแปลกใหม่มีความสดและทันสมัย

  -  เรื่องที่เลือก เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือไม่

ข้อเสนอแนะในการจัดระบบข้อมูล

  การจัดระบบข้อมูล เป็นการจัดระบบความคิดในการเขียน มีการสังเคราะห์  การวิเคราะห์  เปลียบเทียบซึ่งเกิดจากความคิดของเรานั่นเอง...โดยมีขั้นตอนดังนี้

  - การกำหนดจุดเน้น

  - การกำหนดแก่นเรื่อง

  - การกำหนดโครงเรื่อง

การกำหนดจุดเน้น

  คือประเด็นหลักของเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอเป็นส่วนที่บอกให้รู้ว่าเรื่องเขียนของเราเน้นไปจุดใดเป็นสำคัญ

  เช่น  ก  และ  ข  เลือกประเด็นหัวข้อเรื่อง “การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาไทย

  ก  เน้น  “การกล่าวถึงความเป็นมาของการนำหลักปรัชญาฯเข้ามาใช้รวมทั้งผลที่ได้รับ”

  ข  เน้น  “นำเสนอรูปแบบและวิธีการใช้หลักปรัชญา”

ประโยชน์ของจุดเน้น 

เป็นการกำหนดขอบเขตเนื้อหาสาระของงานที่จะเขียน

ทำให้งานเขียนมีความเป็นเอกภาพ 

ช่วยให้เห็นสาระสำคัญหรือจุดเน้นของงานเขียน

ช่วยให้ผู้เขียนกำหนดแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็น

การกำหนดแก่นเรื่อง

  หมายถึง  ความคิดอันเป็นศูนย์กลางของเรื่อง หรือแนวคิดหลักของเรื่องซึ่งเป็นความคิดสำคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อมายังผู้อ่าน การกำหนดแก่นเรื่องทำให้งานเขียนชัดเจนขึ้น

  เช่น  กำหนดชื่อประเด็น  “โครงการถอดบทเรียน”

  จุดเน้น  “ความเป็นมาของโครงการถอดบทเรียนและผลที่ได้รับจากโครงการ”

  แก่นเรื่อง  “จากผลที่ได้รับจากโครงการสามารถนำมาไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในสังคมได้”

ตัวอย่างโครงเรื่องที่สมบูรณ์

  1. ชื่อเรื่อง  “โครงการกิจกรรมการถอดบทเรียน”

  2. จุดเน้น  “ความเป็นมาของโครงการกิจกรรมการถอดบทเรียนและผลงานที่เกิดจากโครงการ”

  3. แก่นเรื่อง  “จากผลที่ได้รับจากโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในสังคมได้”(เน้นด้านวิชาการ)

  4. โครงเรื่อง

  4.1  บทนำหรือความนำ

  4.2  ความเป็นมาของโครงการฯ

  4.3  วิธีการและการดำเนินการ

  4.4  ผลงานหรือประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

  5.  นำผลที่ได้รับจากโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในสังคมได้

  - ใช้ในครอบครัว

  - ใช้ในชุมชน

  - เผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป

  6.  สรุปหรือจบเรื่อง นำเสนอแนวทางในการสานต่อหรือต่อยอดโครงการ

******* ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*******

ครูมุกคิดว่า การเขียนเรื่องเล่า น่าจะประกอบด้วย

  ที่มาที่ไปของเรื่อง

  เหตุการณ์

  ผลลัพธ์

  ความสุข จบอย่างมีความสุข (เพื่อเร้าพลัง)

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.ฤทธิไกร  ไชยงามและคุณครูโอ๊ค

อย่างสูงยิ่ง  และขอบคุณเพื่อนพอเพียงทุกท่านที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ


หมายเลขบันทึก: 533874เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2013 17:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 สิงหาคม 2013 21:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

สวัสดีครับ

                 นี่คืออาหารของนักเขียนเลยละครับ   ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันครับ

ขอบคุณครูมุกครับ .....  ผมทำ AAR กับคุณโอ๊ค ว่า เน้นบรรยายแบบบอกมากไป กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี ต้องบอกให้น้อย แต่อภิปรายให้มากๆ

ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี