DPP Thailand : อาหารการกินที่นครพนม (1)

มีแป้งนำหน้า หมูยอก็มีไขมันแฝงอยู่ไม่น้อย

วันที่ 25 มีนาคม 2556 ที่ไป site visit ที่นครพนม ดิฉันและ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร ได้กินอาหารหลากหลาย ทั้งอาหารญวนและอาหารลาว

อาหารเช้าที่ร้านในเมือง (ลืมจดชื่อร้าน) เป็นอาหารญวนก๋วยจั๊บญวน หมู ใส่พริกคั่วรสเด็ดขนมปังใส้หมูยอ กรอบอร่อยข้าวเกรียบปากหม้อข้าวเกรียบที่ด้านนอกกรอบ

จะเห็นว่ามีแป้งนำหน้า หมูยอก็มีไขมันแฝงอยู่ไม่น้อย

วัลลา ตันตโยทัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แสดงว่าอาจารย์ไปถึงนครพนมแล้วค่ะ