แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยสุนทรียศาสตร์


พัฒนาตนเองจากผู้นำ เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่  ครองใจคน  ครองใจงาน

ด้วยการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร: การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยสุนทรียศาสตร์

เหมาะสำหรับผู้นำที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร

รับเฉพาะผู้ต้องการพัฒนาตนเองจริงๆ

จากผู้นำ เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จทั้งงานและชีวิต

คอร์สหนึ่งรับไม่เกิน 40 คนค่ะ 

 

กำหนดการโครงการฝึกอบรม

 

วันที่1

เวลา                      กิจกรรม                                                                              ผู้รับผิดชอบ


07.30-08.30  ลงทะเบียนรายงานตัว /เข้าที่พัก                                                     เจ้าหน้าที่

 

08.30-09.00  กล่าวต้อนรับสู่ร่มธรรม/ปฐมนิเทศ                                                   อ.ญาณภัทร

 

09.30-10.00 ธรรมนันทนาการ/แนะนำวิทยากรและเจ้าหน้าที่                                 พระวิทยากร

 

10.00-12.00 บรรยายเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง   วิทยากร


12.00-13.00  รับประทานอาหารอย่างมีสติ/พักผ่อนตามอัธยาศัย                           เจ้าหน้าที่

 

13.00-14.30  พิธีเปิดโครงการ/ มอบตัวและสมาทานกรรมฐาน                             วิทยากร


14.30-16.30  สุนทรียะ : การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence หรือ Charisma Leadership)                                                                                                    วิทยากร 

 

16.30-17.30  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย                            เจ้าหน้าที่

 

17.30-18.00  กิจกรรมกระจกส่องใจ(เติมพลังใจใฝ่ธรรม)                                 วิทยากร

 

18.00-19.15  กิจกรรม“รู้ ตื่น เบิกบาน” สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน    พระวิทยากร


19.15-19.30  ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ                                                         เจ้าหน้าที่

 

19.30-21.30 สุนทรียะ : การพัฒนาความฉลาดด้วยสุนทรียศาสตร์                 วิทยากร


21.30  กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ                                                    ดูแลตัวเอง


วันที่2


เวลา                          กิจกรรม                                                                      ผู้รับผิดชอบ

 

04.00-05.00  ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว                                                                            ดูแลตัวเอง

05.00-06.00  กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”  สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติกรรมฐาน
                                                                                                                                 พระวิทยากร

06.00-07.00  โยคะสมาธิ  เมตตาภาวนาจิต                                                                  อ.แพรภัทร

07.00-08.30  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /ทำกิจส่วนตัว                                            เจ้าหน้าที่

08.30-09.00  ธรรมนันทนาการ    พระวิทยากร

09.00-12.00  สุนทรียะ: การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM)         วิทยากร

12.00-13.00  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย                                 เจ้าหน้าที่

13.00-16.30  สุนทรียะ : การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS)    วิทยากร

16.30-17.30 รับประทานอาหารอย่างมีสติ/พักผ่อนตามอัธยาศัย                                   เจ้าหน้าที่

17.30-18.00  กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)                                            วิทยากร

18.00-19.15  กิจกรรม“รู้ ตื่น เบิกบาน”สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน                 พระวิทยากร

19.15-19.30  ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ                                                               เจ้าหน้าที่

19.30-21.30  สุนทรียะ : รู้จัก รู้ใจ เข้าใจ ให้อภัย                                                 วิทยากร


21.30  กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ                                                          ดูแลตัวเอง


วันที่ 3

 

เวลา                      กิจกรรม                                                                                 ผู้รับผิดชอบ


04.00-05.00  ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว                                                                        ดูแลตัวเอง

05.00-06.00  กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”  สวดมนต์ทำวัตรเช้า
/ปฏิบัติกรรมฐาน                                                                                                    พระวิทยากร

06.00-07.00  โยคะสมาธิ เมตตาภาวนาจิต                                                              อ.แพรภัทร
07.00-08.30  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย                                  เจ้าหน้าที่

08.30-09.00  ธรรมนันทนาการ                                                                                พระวิทยากร

09.00-12.00  สุนทรียะ : การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล(Individualized Consideration : IC)                                                                                                                                   วิทยากร

12.00-13.00  รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย                                  เจ้าหน้าที่

13.00-15.00  สุนทรียะ : ใจสำราญ งานสำเร็จ เคล็ดลับสำหรับผู้นำ                         วิทยากร

15.00  พิธีปิดโครงการ                                                                                              คณะทำงาน

- แสดงความรู้สึก

- มอบรางวัลผู้ปฏิบัติธรรมดีเด่น

- พิธีขอขมา

- ลาศีล-มาลาบูชาครู/ถ่ายรูปหมู่/เสร็จพิธี  พระวิทยากรวิทยากรและเจ้าหน้าที่

16.30  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


 

หมายเหตุ

1.ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.คณะวิทยากร ประกอบด้วย

1.พระอาจารย์ชัยรัตน์ สิริปุญฺโญ วัดกาญจนสิงหาสน์

2.พระอาจารย์สุชาติ ติกฺขวีโร วัดป่าเจริญราช

3.พระมหารพีภัทร วชิรปัญโญ วัดทองนพคุณ

4.อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

5.อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


 

หมายเลขบันทึก: 531379เขียนเมื่อ 26 มีนาคม 2013 12:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มีนาคม 2013 12:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง