เรียนรู้วิธีทำเกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อ

        ใครที่ว่างๆสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้เลยนะครับ มีปราชญ์ชาวบ้านและเยาวชน รอท่านอยู่นะครับ  ชาวแม่ทายินดีต้อนรับทุกท่านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คาเซดาไฮกับการทำงานเพื่อสังคมความเห็น (0)