สืบเนื่องจากที่ปิ๊งไอเดียต่อยอดจากคุณคนไกลว่าเราลองมาตามรอยคลินิคบริการจิตเวชกันดีไหม เหมือนการเยี่ยมคลินิก..ถ่ายภาพและนำมาเล่าสู่กันฟัง...จากนั้นดิฉันก็เกิดความบรรเจิดในความคิดว่า อืม!! ดีมากเลย ดิฉันจะมาขยายผลทำในเครือข่ายผู้ให้บำบัดของตัวเองด้วยทั้งเครือข่ายในโรงพยาบาลและเครือข่ายนอกโรงพยาบาล

       ดังนั้นโครงการนี้ดิฉันจึงได้ add เข้าไปในแผนพัฒนางานการพัฒนาระบบบริการเข้าไปด้วย เพราะที่ผ่านมาเรามีเครือข่ายคนทำงาน และมีการพัฒนาระบบบริการอยู่เป็นประจำ แต่ในการติดตามเชิงลึกลงไปถึงกระบวนการบริการนั้น ยังไม่ได้ลงศึกษาอย่างเต็มที่..ดังนั้นดิฉันคิดว่าภายใต้โครงการนี้จะทำให้ดิฉันและทีมได้ทราบระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น...

       วันนี้ดิฉันจึงเริ่มตามรอยจากในส่วนกลุ่มงานและคลินิกบริการของตนเองก่อน..และจะค่อยๆตาม Line ไปเรื่อยตามแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายการบริการงานให้คำปรึกษาและ การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช

       ในกลุ่มงานเราจะมีคลินิกบริการอยู่..คือ คลินิกจิตเวชที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยทางจิต คลินิกให้คำปรึกษา คลินิกคลายเครียด คลินิกบำบัดยาเสพติด บำบัดสุรา บำบัดบุหรี่ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ...โดยเราจะมีห้องบำบัดแยกส่วนสามห้อง...ได้แก่ ห้องตรวจรักษา ห้องตรวจบำบัด ห้องคลายเครียด...และมีห้องใหญ่อีกห้องเฉพาะคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ รูปแบบการบำบัดเราครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ การบำบัดรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู...โดยให้บริการทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม... กลุ่มงานเราไม่มีจิตแพทย์ มีแต่พยาบาล 6 คน และนักจิตวิทยาคลินิก 1 คน และจบจิตวิทยาให้คำปรึกษา ป.โท-เอก 1 คน เฉพาะป.โท สาขาจิตวิทยาให้คำปรึกษา 2 คน สาขาจิตวิทยาคลินิก 1 คน และ ป.โท สาขาสุขภาพจิต 1 คน จบ ป.โท สาขาบริหารการพยาบาล 1 คน กำลังศึกษา ป.โทสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 คน (นับไปนับมาอาจจะพบว่ามีจำนวนคนเกิน นั่นเป็นว่าหนึ่งคนอาจจบมาหลายสาขานั่นเอง) ดังนั้นเรามองว่าการทำงานของเราจะต้องทำให้เต็มศักยภาพให้มากที่สุด

       บรรยากาศ..การทำงานของพวกเราค่อนข้างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน...มีความพูกพันกันและขัดแย้งกันน้อยมาก แต่จะรับฟังความคิดเห็นกันมาก...อาจเป็นเพราะว่าเราเรียนมาทางด้านจิๆใจๆ...จึงทำให้เราค่อนข้างใส่ใจกันมาก ฟังกันมาก...ไม่ค่อยจะมีอัตตามากเท่าไร...และที่สำคัญการทำงานที่นี่เราได้เรียนรู้เรื่องของทีม...ดังจะเห็นได้จากผลลัพธ์จากการทำงานของเราที่ผ่านมา...เรามองว่าเราพุ่งเป้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้..และอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าเราได้ "ใจ" ของคนไข้และของทีมด้วยกัน...จึงทำให้เราค่อนข้างมีความสุขในการทำงาน..ยิ่งนัก

 เดินเข้ามาในกลุ่มงานจิตเวชก็จะเจอนี่เลยคะ...เคาเตอร์บริการ...ติดต่อสอบถาม และเป็นจุดที่รับเราบัตรและค้นบัตร...

 ที่นั่งรอรับบริการ ทั้งญาติและผู้มารับการบำบัด หากเดินตรงไปก็จะเป็นส่วนสำนักงานของพวกเราคนจิตเวชใช้นั่งทำงานทั้งในส่วนวิชาการต่างๆ รวมไปถึงการพักผ่อนผ่อนคลาย สรวลเสเฮฮา...

 ระหว่างนั่งรอเรามีทีวีและเครื่องเสียงสำหรับคนคอย...เพื่อไม่ให้ต้องรู้สึกเบื่อกับการรอคอยเพราะการบำบัดแต่ละ case เราค่อนข้างใช้เวลานานไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง

 ส่วนนี้บางครั้งเราจะใช้เป็นมุมสำหรับทำกลุ่มบำบัด ใน case บำบัดยาเสพติด หรือการทำกลุ่มจิตบำบัด กลุ่มให้คำปรึกษา หรือแม้แต่บางครั้งสำหรับการประชุมกลุ่มกันของบุคลากร...

 ส่วนนี้เป็นห้องตรวจบำบัดรักษาสำหรับแพทย์ที่ผลัดเปลี่ยนมาช่วยตรวจรักษาให้ เพราะเราไม่มีจิตแพทย์ประจำกลุ่มงาน แพทย์ที่มาจะเป็นอายุรแพทย์ ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาคะ

 มุมนี้เลยคะที่พี่เบิร์ดนักจิตเราชอบใช้ทำการตรวจประเมินสภาพทางจิต ตรวจวัด IQ รวมไปจนถึงการบำบัดยาเสพติดรายบุคคล...การบำบัดสุรา การบำบัดบุหรี่

 สำหรับมุมนี้เป็นส่วนที่เราใช้ในการให้คำปรึกษารายบุคคล การทำจิตบำบัดรายบุคคล ที่ไม่ต้องใช้การทำ psycho-test ร่วมที่จะต้องมีโต๊ะ...ขีดๆเขียนๆใดใด...เป็นนั่งสบายๆ...แต่ดูอบอุ่นกันเอง...

 มุมนี้ก็เป็นอีกมุมสำหรับต้องการนั่งสบายๆ กับพื้นตามวิถีชาวบ้านที่ต้องการนั่งเหยียดแข่งขา...เล่าเรื่องความทุกข์ใจให้เราฟัง และบางทีดิฉันชอบรับ case เด็กในมุมนี้เพราะบางทีอาจทำศิลปะบำบัดและเด็กจะชอบนั่งกับพื้น...ระบายสีวาดภาพไปด้วย...ทำให้ดูเป็นกันเองคะ

 นี่เป็นมุมคลายเครียดคะ...มีทั้งการทำ musle relaxation, breathing exercise , Imegery, meditation, รวมไปถึงบางครั้งเราก็ใช่ร่วมกับการทำ counseling ไปพร้อมกันได้ด้วยคะ