คำคมสอนใจ

 1. "มนุษย์เรานึ้ ยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำให้ได้เงินมา
  แล้วต้องยอมสูญเสียเงินตรา เพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพ แล้วก็เฝ้าเป็นกังวล กับอนาคต
  จนไม่มีความรื่นรมย์กับปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ
  ก็คือ เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคต
  เขาดำเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตาย
  และแล้วเขาก็ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลท่าทรายความเห็น (0)