เคมี - ฟิสิกส์ (โคลงสี่สุภาพ)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....พื้นฐาน"เคมี" "ฟิสิกส์" ต้อง...........เข้าใจ
"เคมี"เปลี่ยนลึกเนื้อใน.....................ยากย้อน
"ฟิสิกส์"แปรเปลี่ยนสภาพไป.............สลับกลับ...ง่ายนา
พึงพิเคราะห์ประเด็นทับซ้อน..............เกิดได้เสมอเสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 40 วิทยาศาสตร์ Natural sciencesความเห็น (0)