หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน

สมุนไพรพื้นบ้าน

เป็นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น โดยการสอบถามจากผู้รู้ในชุมชน แล้วนำข้อมูลมาจัดทำเป็นรูปเล่ม เกิดนวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอนต่อไปได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าเหล่านี้เอาไว้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#สมุนไพรพื้นบ้าน

หมายเลขบันทึก: 51825, เขียน: 25 Sep 2006 @ 22:56 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับท้องถิ่นทำให้เด็กเรียนรู้จากความจริง และเป็นการสร้างจิตสำนึกให่รักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น
พวงทอง แก่นนาคำ
IP: xxx.174.15.129
เขียนเมื่อ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน คุณครูนรินทร์

พอดีที่โงเรียนจะเปิดสอนวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียน เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้าน แต่ยังไม่มีแนวการเขียนหลักสูตร ซึ่งทางโรงเรียนบ้านเมืองแบ่ง มีการสอน จึงใคร่ขอรบกวนคุณครูช่วยกรุณา ส่งหลักการเขียนหลักสูตร เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้าน จักขอบคุณเป็นอย่างสูง

พวงทอง แก่นนาคำ

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

นางโสภิญญา เครือวัลย์
IP: xxx.93.143.167
เขียนเมื่อ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน คุณครูนรินทร์

เนื่องจากทางศูนย์พัฒมนาเด็กเล็กได้ทำการวิจัยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง สมุนไพรแต่ยังไม่มีแนวการเขียนหลักสูตร จึงใคร่ขอรบกวนคุณครูช่วยกรุณา ส่งหลักการเขียนหลักสูตร เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้าน จักขอบคุณเป็นอย่างสูง