ที่มา: http://ecard.sanook.com/preview.php?ecard_id=1652

................

ได้รับ e-card จากเพื่อนท่านหนึ่งน่ารักมาก...
และรู้สึกประทับใจ
จึงอยากบันทึกเก็บไว้ในความทรงจำ
...

ทำให้นึกถึงที่ว่า..เรานั้นควรอยู่เคียงข้างกัน
ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์...ต้องร่วมกัน
และดิฉัน..ค่อนข้างมองว่าตนเองนั้นโชคดีที่มีเพื่อนดีดีมากมาย
ที่ทั้งร่วมสุขและร่วมทุกข์
ทุกที่ไหนๆ...มิตรภาพก็ไม่เคยเลือนลาง

...
ขอบคุณที่เราได้มาเป็นเพื่อนกัน
รู้จักกัน
ช่วยเหลือกัน
ทำงานร่วมกัน
เรียนรู้การให้..และรู้จักอภัย