GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่  21

1. เป็นนักคิดวิเคราะห์

2. เป็นนักแก้ปัญหา

3. เป็นนักสร้างสรรค์

4. เป็นนักประสานความร่วมมือ

5. รูจักใชขอมูลข่าวสาร

6. เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง

7. เป็นนักสือสาร  ( ครูพูดนอยและเด็กพูดมาก)

8. ตระหนักรับรสภาวะของโลก

9. เป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่า

10. มีพื้นฐานความรู้ทางเศรฐกิจและการคลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): นวัตกรรม
หมายเลขบันทึก: 513823
เขียน:
ดอกไม้: 5
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

ความเห็น (1)

ขอเพิ่ม

1.รู้จักชื่นชมตนเองและผู้อื่น 

2. รู้จักการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา  

3. รู้จักแก้ความเคลียดอย่างสร้างสรรค์

4. รู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น