กิจกรรมบำบัดศึกษา: คนเล็ก... เคลื่อนโลก
คนค้นฅน เรื่อง คนเล็ก... เคลื่อนโลก สามเกลอและยายยิ้ม

          ยายยิ้ม คนชราที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่าคนเดียว ถึงแม้จะไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกใดๆ แต่ท่านก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ และยังทำความดีที่หลายๆคนไม่คิดว่า คนชราอายุมากสามารถทำได้เพียงลำพัง คือสร้างฝายกั้นน้ำ ถวายในหลวง ถึงแม้ลำบากและยากจนแต่ท่านก็มีความสุข เช่นเดียวกับ สด เยล จอย ซึ่งเป็นคนพิการทางด้านร่างกาย แต่ไม่พิการทางด้านจิตใจ พวกเขายังใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข อีกทั้งยังมีความพยายาม มีแรงใจในการใช้ชีวิตให้เหมือนๆกับคนปกติทั่วไป พยายามที่จะไม่ทำให้ตนเองเป็นภาระของคนอื่นและทั้งสามยังสะท้อนให้คนในสังคมเห็นว่าคนพิการก็เหมือนคนปกติทั่วไป พวกเขาเลือกเกิดไม่ได้ แต่พวกเขาเลือกที่จะเป็นอย่างคนปกติทั่วไปได้
         ทั้ง4 คน เป็นบุคคลที่น่ายกย่องอย่างมาก พวกเขาพิการทางด้านทรัพย์สินและร่างกาย แต่สิ่งที่พวกเขามีครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่พิการเลยคือ ‘จิตใจ’ พวกเขาได้สร้างกำลังใจและจุดประกายไฟชีวิตให้กับผู้คนอีกมากมายที่กำลังท้อแท้และสิ้นหวัง

         หลังจากชมคลิปจบดิฉันคิดว่า ถึงแม้ตัวเองจะไม่พิการทางด้านทรัพย์สินและร่างกายแต่สิ่งที่ดิฉันพิการคือจิตใจ ดิฉันใช้ชีวิตอย่างล่องลอย ใช้ชีวิตไปตามจุดหมายที่คนอื่นตั้งให้ มีความสุขแบบชั่วคราวไม่ยั่งยืน ความสุขที่ได้มาแต่ละครั้งไม่นานมันก็กลายเป็นความ‘เฉยๆ’ ต้องแสวงหาความสุขใหม่ๆมาเรื่อยๆไม่สิ้นสุดอีกทั้งดิฉันยังละทิ้งโอกาสในชีวิตไปมากมาย ด้วยเหตุผลที่ว่า ‘เราคงทำมันไม่ได้หรอก’ ตีความหมายได้ว่า ดิฉันกลัวและไม่มีความพยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่จะเจอ  ยายยิ้ม และสามเกลอ ได้สอนให้ดิฉันได้รับรู้ถึงความสุขที่แท้จริง ที่เกิดจากการให้ การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สงบสุข ความพยายามที่จะทำอะไรก็ตาม ต้องทำให้สำเร็จ และไม่ย้อท้อ

        ดิฉันเชื่อว่า หากคนที่กำลังท้อแท้ในชีวิตได้ดูคลิปวีดีโอนี้ พวกเขาจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น ไม่มากก็น้อย ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้คนทุกคนคะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดศึกษาความเห็น (0)