ตารางผสมยาฆ่าเชื้อใช้บ่อยๆ

การผสมยาจากกิจกรรม drug conference

ยา

สารน้ำ

ระยะเวลา infusion

หมายเหตุ

Piperacillin/tazobactam

Tazocin®

D5W, NSS

2 ชั่วโมง หรือมากกว่า

ดีที่สุดให้นาน 4 ชม.

เพิ่ม MIC

Tienam/meronam

NSS (stability8 ชม.)

D5W(stability 3 ชม.)

2 ชั่วโมง

เพิ่ม MIC

Aminoglycoside

amikin

D5W, NSS

0.5-1 ชม.

Curare-like effect (neuromuscular blockade & res.paralysis )

Acyclovir

D5W, NSS

≥ 1 ชม.

ตกตะกอนที่ท่อไต

Vancomycin

D5W, NSS

Max. conc.10mg/ml

≥ 1 ชม.

Red man syndrome หน้าแดง คอแดง

Ampho-B

D5W

4-6 ชม.

Acute infusion reaction

หมายเหตุ

1. ยาฆ่าเชื้อทุกชนิด dose แรก iv drip เร็วๆ ได้ตามหลักการ sepsis guideline (ไม่ต้องรอ drip นานเป็นชั่วโมง)

2. MIC: minimum inhibitory concentration ความเข้มข้นของยาที่ต่ำสุดและสามารถยับยั้งเชื้อได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nurse_ICU_psuความเห็น (0)