ได้ยินคำว่ากองฟอน จากงานฌาปานกิจศพ “ยายเกิดบุญ” ที่สีมาอโศกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

เมื่อนานมากแล้ว ตาเมิน (ตาของ kunrapee เอง) เคยเล่าเรื่องการเผาศพแบบนี้ แต่ไม่เคยได้เห็นรายละเอียด (ไม่ได้เห็นด้วยตา)

อ.กลม พรหมมาก แห่งสีมาอโศก เขียนเล่าว่า.. ได้จัดทำกองฟอนด้วยตนเองในงานนั้น.. มีภาพประกอบการทำกองฟอนด้วย.. เป็นความรู้ใหม่จริงๆ

ปัจจุบัน คงหาดูได้ยากสำหรับการเผาศพวิธีนี้

หลายคนบอกว่า.. อาจไม่น่าดูตอนที่โลงไหม้หมดแล้ว หรือช่วงที่เผาใกล้เสร็จ.. แต่เมื่อดูจากภาพการทำที่ อ.กมล นำเสนอ น่าจะเป็นวิธีที่ป้องกันสิ่งที่ไม่น่าดูได้ ลองดูตาม link นี้นะคะ

 

http://k2499.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.html

 

วิธีเผาศพแบบนี้น่าสนใจ ทำให้ระลึกถึงสัจธรรมของชีวิต ตระหนักถึงความไม่เที่ยง.. เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ไม่ควรยึดติด หากไม่ปล่อยวางจะเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ ฝึกฝนการมีสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ตัวทั่วพร้อม จะช่วยให้สามารถดับทุกข์นั้นๆได้ หลายคนไม่อยากเกิด ไม่อยากทนทุกข์ทรมาน ก็คงต้องพึ่งธรรมะเป็นเครื่องนำทาง

 

“ขอบคุณนะ ร่างนี้ ที่ยืมใช้    ขอบคุณใจ ที่ให้อยู่ เป็นสุขี

ขอบคุณโลกใบนี้ ที่แสนดี      ปล่อยร่างนี้ จิตพ้น นิรันดร”

 

 

กองฟอน หมายถึงกองขี้เถ้าศพที่เผาแล้ว

ส่วนใหญ่จะหมายถึงกองขี้เถ้าศพที่เผาแบบโบราณ

คือเผาบนเชิงตะกอนกลางแจ้ง การเผาแบบนี้จะเห็นรูปกองฟอนชัดเจน

การเผาในเตาเผาศพอย่างปัจจุบันเห็นภาพกองฟอนไม่ชัดเจน