ทำไมจึงเรียกว่าเพลงเถา

ตัวอย่างเพลงทำนองเพลงภาษาต่างๆ

โน๊ตเพลง " เดือนเพ็ญ"

โน๊ตเพลง " ปูไก่ไข่หลง"

โน๊ตเพลงสามัคคีชุมนุม

เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในงานต่างๆ

รำศรีวิชัย

ไกรลาศสำเริง

เพลงจีนรำพัด

เพลงกราวกลาง

เพลงกราวนอก

เพลงเขมรไล่ควาย

เพลงลาวดำเนินทราย

เพลงลาวจ้อย

เพลงสะสม

เพลงพม่าเขว.....

เพลงที่ใช้บรรเลงในงานศพ...

สาธุการ โน้ตทางใน

AAR:โหมโรงจีนตอกไม้ Rolling Eyes

เรื่องของขลุ่ย

เพลงเต้ยโขง....

เพลงแขกบรเทศ เถาว์.........

การอ่านโน๊ตเพลงไทยและจังหวะดนตรีไทย..............

คำไหว้ครูก่อนเล่นงาน...

เพลงแรกที่เล่นดนตรีไทย.......... เพลงนางนาค 2 ชั้น

ลูกล้อ...ลูกขัดคืออะไร

ระบำสุโขทัย  ( น้องโจ๊ก ) http://gotoknow.org/blog/patakornduriyang