หลังจากที่ไปร่วมเสวนา...และบรรยายพิเศษ...ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วนั้น
ระหว่างที่แบ่งการสัมมนากลุ่มย่อย ดิฉันได้มีโอกาสร่วมสนทนากับท่าน รศ.ดร.ไชยยศ  เรืองสุวรรณ นายกสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย...

ท่านได้เล่าถึงทิศทาง...และบทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษา เล่าถึงบทบาทของสมาคมเทคโนโลยีการศึกษา...และเรื่อยไปจนถึงเล่าเรื่องหลานๆ ของท่านให้ฟัง...

เดี๋ยวนี้เด็ก ป.2 ใช้คอมพิวเตอร์เก่งมาก...หลานท่านสามารถใช้โปรแกรม visio ได้น่าทึ่งมาก...และอยู่มาวันหนึ่งท่านมีโอกาสได้ไปสังเกตกระบวนการเรียนการสอน...ครูได้สอนเรื่อง "พระเจ้าตากสิน"...ครูถามเด็กๆ ว่า "ทำไมพระเจ้าตากสินจึงทุบหม้อข้าว...ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกฯ"...เด็กๆ ในห้องต่างคิด...และแย่งกันตอบ...ท่านเล่าว่าหากเป็นสมัยก่อน ครูก็จะถามว่า "พระเจ้าตากสินทุบหม้อข้าวตีฝ่าวงล้อมข้าศึกเมื่อไหร่"...ตอนนั้นใครจำเก่ง...ก็จะตอบคำถามได้...

ทำไม...
เมื่อไหร่...

สองคำถามนี้ต่างสะท้อน...การกระตุ้นการทำงานของสมองที่แตกต่างกัน..
"ทำไม"...กระตุ้นให้เด็กได้คิด...คิดวิเคราะห์ คิดหาเหตุผล...มาอธิบาย..เกิดการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในสมองน้อยๆ...ของเด็ก..

ส่วน..."เมื่อไหร่"...นั้นเป็นการทดสอบความจำของเด็ก...เด็กที่อ่านหนังสือและ endcoding เข้าไปใส่รหัสในสมอง...หากเก็บไว้ได้ถึงในความจำระยะยาว...ก็จะดึงออกมาใช้ได้ (retrive) หากเมื่อเวลาผ่านไป...แต่..เมื่อใดก็ตามที่อยู่เพียงแค่ความจำระยะสั้นสักพักก็ลืม...

ดังนั้นหากในแวดวงการศึกษาที่ครู...เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ...ก็จะสามารถตอบสนองต่อการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้...