ปี 2554 อยู่ในช่วงปรากฎการณ์ลานีญา ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกมากกว่าปรกติ ปรากฏการณ์ลานีญาเกิดขึ้นช่วงกลางปี 2553 และต่อเนื่องจนถึงกลางปี 2554 โดยมีกำลังแรงช่วงปลายปี 2553 จนถึงต้นปี 2554 จากนั้นสภาพลานีญาอ่อนตัวลงจนเข้าสู่สภาพเป็นกลาง ช่วงระหว่างเดือนมิ.ย.- ก.ย. และค่อยๆ เริ่มกลับสู่สภาวะลานีญาอีกครั้งช่วงปลายปี ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกมากกว่าปรกติ อีกทั้งยังทำให้ฝนมาเร็วกว่าปกติ โดยในปี 2554 ฝนเริ่มตกตั้งแต่เดือนมีนาคม และทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมาก และมีฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายน – พ.ย.2554

ปี 2555 ในช่วงต้นปี 2555 สถานการณ์ของปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นยังมีอิทธิพลอยู่จนถึงกลางปีโดยอุณหภูมิผิวน้าทะเลบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรจะอยู่ในภาวะปกติ   คาดว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะเริ่มอุ่นกว่าปกติและมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ เอลนีโญในช่วงปลายปี 2555 มีผลกระทบทำให้ประเทศไทยเกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ และคาดว่าสภาวะฝนของประเทศไทยในช่วงฤดูฝนนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่น ๆ ของฤดูกาล

ที่มา 1)กรมอุตุนิยมวิทยา  2) Unisys Weather