ขณะที่ท้องฟ้าสดใส...
หัวใจนั้นเบิกบาน..
ธรรมชาติรอบตัว...เขียวขจีสดใส
ไม่มี...ทีท่าว่าฝนจะตั้งเค้ามา
ด้วยความรู้สึกดีดี...ด้วยหัวใจละมุนละไม
สักพัก...
ฟ้ามืด
เมฆดำ...ลอยต่ำ
...
สุดท้าย..ก็เหลือเพียง...สายฝนและหยดน้ำ

เหมือนอารมณ์แห่งคน...ที่คุกคามเข้ามา...อย่างไม่รู้ตัว

ด้วยความสุขที่ยังคงมีอยู่...แต่อาจโดนแทนที่ด้วยอารมณ์แห่งความดำมืดทางจิตใจ...

ดูโกรธ...และพิโรธยิ่ง..ยากจะคืนกลับแห่งฟ้าสดใส

ไม่ฟังใครๆ...เหมือนอารมณ์...แห่งคนนั้น

หยดน้ำที่พร่าวพราว...เกาะตามกระจกนั้น

มาจากเมฆ...ฝน..ที่หล่นลงมา

เหลือไว้เพียงแค่...รอย..แห่งอารมณ์...

.....................

Note: บันทึกภาพช่วงขณะที่เดินทางไปเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...ก่อนเมฆฝนตั้งเค้ามา...แดดจ้า ท้องฟ้าสดใส...แต่ทันใดนั้น ลมมา..แรง..เมฆดำเข้ามาแทนที่ท้องฟ้าใส...

ฟ้าดูพิโรธ...เหมือนโกรธใครมา

แต่สุดท้าย...อารมณ์แห่งฟ้านั้น

ก็เหลือเพียงแค่...สายฝนและหยดน้ำ...