วันนี้ได้ช่วยพี่ชายหางานในอินเตอร์เนตมา หายากมากๆที่บอกว่ายากบางคนอาจสงสัยว่ามันยากยังไง ก็คือว่าพี่ชายข้าพเจ้าเค้าไปสมัครงานที่มีเจ้าของบริษัทเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งด่านแรกที่ต้องเจอก็คือต้องสอบข้อเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนหลังจากนั้นเค้าก็จะคัดมาให้เหลือแค่5คนเพื่อสอบสัมภาษณ์แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษอีกเช่นเคยซึ่งพี่ชายข้าพเจ้าสอบข้อเขียนได้คะแนนมากที่สุดแต่สัมภาษณ์ไม่ผ่านเนื่องจากใบปริญญาที่ได้รับนั้นระบุมาว่าจบจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งข้าพเจ้าก็สงสัยว่ามันผิดด้วยเหรอที่อยากทำงานไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมาและคนที่เรียนไม่ตรงสายอาจเก่งกว่า มีประสิทธิภาพดีกว่าคนที่เรียนตรงสายเสียอีก