บันทึกนี้..กะปุ๋ม
อยากเขียนขึ้นให้กำลังใจเพื่อนที่ดี...ของกะปุ๋ม...
เหมือนเป็นช่วงต้องมาเจอแบบทดสอบแห่งชีวิต...
ที่เราเลือกที่จะเผชิญหรือเลือกที่หลบหนี...
เราถามตัวเรา...
ความสุขนั้นอยู่กับเราได้ไม่นาน
แต่ความทุกข์นี่สิ..ทำไมเราช่างเก็บไว้ดีเหลือเกิน...
กะปุ๋มเชื่อมั่นใน...เพื่อน...ว่า
จะสามารถผ่านไปได้ แม้...จะเนิ่นนาน...แค่ไหน..
ก็จะรอการกลับมา...อย่างแท้จริง
ด้วยศรัทธาแห่งมิตรภาพ...


...
ความหวังสิดังว่าว
พายุเร้าจะขาดผลอย...
ตั้งเจตและเนตคอย
จะลุหวัง...ณ ครั้งไร
หวังหนอจะก่อผล
ประลุดลก็อาจได้
หรืออาจจะพลาดไป
ดุจจว่าวกะส่าวลม...

...
เม่อมอง..ขึ้นไปบนท้องฟ้า...
มองหา..แห่ง..ความสดใส...
ฟ้าหม่น..นั้นไม่ได้หมอง..หม่นตลอดไป
เป็นกำลังใจ...ให้เสมอ

แด่มิตรภาพที่ "ศรัทธา"