KM...สสจ.<5>: เริ่มเข้าสู่กระบวนการ ลปรร. ตาม CoP

Ka-Poom

หลังจากที่พิธีเปิด..และการบรรยายผ่านไป ก็มีการแบ่งเข้ากลุ่มตาม CoP ดังนี้
TB = วัณโรค
AIDS = เอดส์
DM = เบาหวาน
Asthma = หอบหืด
IC = ควบคุมการติดเชื้อ
R/M = การจัดการความเสี่ยง

       ซึ่งใน 6 CoP นี้ มีคละกันทุกโรงพยาบาล และมีบุคลากรจากสถานีอนามัย PCU เป็นว่าแทบทุกส่วนที่มีการทำงานประสานเครือข่ายกัน...สืบเนื่องจากครั้งก่อน ที่มีการเริ่มเล่าเรื่องความสำเร็จ (story telling) และมีการขยายผลนำสิ่งที่ get ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของตนเอง...จากนั้นครั้งนี้จึงมีเป้าที่แต่ละคนใน CoP มาเล่าความดีสู่กันฟังอีกครั้ง

       ซึ่งในการดำเนินการช่วงแรกจะเป็นคุณอำนวยกลางแต่ละ CoP ทำหน้าที่...ชี้แจงกระบวนการพร้อมกระตุ้นให้ CoP เลือกคุณอำนวยเฉพาะกิจในวันนี้ขึ้นมาพาขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ CoP นอกจากนี้ยังได้ให้อิสระต่อ CoP ในการดำเนินกระบวนการ เพียงให้อยู่ภายใต้กระบวนการของ Story Telling

       CoP DM ถือว่าเป็น CoP ที่ใหญ่มากเพราะโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่งเป็นสมาชิกใน CoP นี้รวมไปจนถึง สถานีอนามัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ CoP วันนี้เล่าเรื่องต่อยอดจากครั้งก่อน เป็นการนำ Best Practice มาเล่าสู่กันฟัง ในช่วงแรกของกระบวนการดูเหมือนคุณกิจทั้งหลายจะยังไม่ค่อยเข้าใจ เพราะเท่าที่ทราบมาว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทาง สสจ.จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดูเหมือนเต็มรูปแบบ มีสมาชิกบางท่านไม่เข้าใจว่า "ทำไมยังต่อมา Story telling เพราะครั้งก่อนก็เล่าไปแล้ว"  "ต่อยอดกระบวนการ KM ไปเลยดีไหม"..."มีคนใหม่มาเข้ากลุ่ม ทำให้ไม่ต่อยอดเลย ทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้ช้า"...แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้การแลกเปลี่ยนรู้หยุดชะงัก...งานนี้ต้องขอชื่นชมคุณอำนวยที่ช่วยอำนวย CoP ให้เดินต่อไป ซึ่งในช่วงหลังที่ดิฉันเข้าไปสังเกตกระบวนการนั้น พบว่า มีการเล่า Best Practice ของหน่วยงานตนเองให้คุณกิจท่านอื่นๆ ใน CoP ฟัง และมีการซักถามพร้อมต่อยอดกันดีมาก...
ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ดิฉัน พบ...CoP DM คนเยอะมาก การนั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่อนข้างจะแออัด ดังนั้นในช่วงหลังคุณอำนวยกลางก็เลยย้ายแยกไปทำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกห้องทำให้...กระบวนการรื่นไหลกันยิ่งขึ้นคะ...

   

       สำหรับ CoP R/M หรือ Risk Management หรือการจัดการกับความเสี่ยง กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูท่าจะมีโครงสร้าง นักปฏิบัติในชุมชนร่วมกันกำหนดโครงสร้างของการแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ เหมือนกำหนดโครง/ประเด็นที่เล่าสู่กันฟัง และมีการพูดคุยกันก่อนว่า เป้าหมายที่แต่ละท่านมาในวันนี้มาเพื่ออะไร...ซึ่งสรุปออกมาได้ คือ "ตั้งใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้"..."มาฟังเรื่องเล่าจากที่อื่นว่าทำต่อยอดกันอย่างไรบ้าง"...จากนั้น คุณอำนวย CoP ก็ให้หน่วยงานที่มี Best Practice มาเล่าเรื่อง ซึ่งทราบมาว่าเป็นโรงพยาบาลที่เพิ่งผ่านการได้รับการรับรอง HA จาก พรพ.  โดยเรื่องที่คุณกิจเล่านั้นเป็นการทำกิจกรรม R/M ที่ทางโรงพยาบาลดำเนินการอยู่ จากนั้นก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ดิฉันสังเกตว่าส่วนใหญ่พยายามที่จะนำ Best Practice จากของสมาชิกท่านอื่นๆ...ใน CoP พยายามนำไปเชื่อมโยงกับแนวปฏิบัติของตนเอง...

       CoP IC หรือ Infection Control กระบวนการค่อนข้างจะไม่แตกต่างจาก CoP สอง CoP ข้างต้นเริ่มที่ในกลุ่มคัดเลือกคุณอำนวย คุณลิขิตในการดำเนินของ CoP วันนี้ จากนั้นก็มีการ Shar ผ่านเรื่องเล่า โดยดิฉันสังเกตกระบวนการในตอนแรกได้ว่า คุณอำนวยกระบวนการกลุ่มวันนี้พยายามอย่างมากที่จะกระตุ้นให้คุณกิจ ใน CoP ของตนเองค้นหา Best Practice ของตนเองเพื่อนำมาเล่าสู่กันฟัง อาจเป็นเพราะว่าคุณกิจมีทั้งสมาชิกใหม่และเก่า ทำให้คุณอำนวยตั้งหลักไม่ถูกในช่วงแรก จากนั้นพอสักพัก...จูนคลื่นกันได้พอตั้งตัวติด...ก็ติดเครื่องเดินฉลุยไปได้ แม้ว่าจะงงๆ กันบ้างในช่วงแรก

   

       CoP AIDS  กระบวนการไม่แตกต่างจาก CoP IC เลยคะ คือ สมาชิกงงคะ...ในตอนต้นเพราะไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี แต่ดิฉันชอบคุณอำนวยว่ามีปฏิภาณไหวพริบดีที่พาสมาชิกใน CoP ให้หายงง...ดิฉันไปนั่งสังเกตกระบวนการช่วงแรกใช้เวลาเยอะมากเลยคะกับการที่ถกกันว่า...เป้าหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้คืออะไร ซึ่งมาลงตัวตรงที่ว่านำกระบวนการดูแลมาเป็นตัวกำหนด/ประเด็นของการเล่าเรื่อง ซึ่งจะแตกต่างจาก CoP ข้างต้นที่ให้แต่ละโรงพยาบาลเล่า Best Practice แต่ CoP นี้นำประเด็นที่มีโครงสร้างและสมาชิก CoP ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประเด็นไป...

   

       สำหรับ CoP TB (ชุมชนนักปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค) ดิฉันชอบมาก เพราะคุณกิจมีการเล่าไปถึงปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานที่ตนปฏิบัติอยู่...ทำให้สมาชิกท่านอื่น CoP กระตือร้นร้นและแลกเปลี่ยนถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ตนเองประสบมาคล้ายๆ...กันมาเล่าสู่กันฟัง หรืออย่างบางแห่งที่ยังไม่เกิดปัญหาก็มีการร่วมเสนอแนะด้วย เช่น เรื่องเล่าเกี่ยวกับการ pack ยา TB ซึ่งก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่อยู่ในการทำพัฒนาคุณภาพด้วย คุณกิจพี่ท่านก็หยิบเรื่องนี้ประเด็นนี้ขึ้นมาเล่าว่าตนเองทำอะไรบ้างและเกิดปัญหาอะปสรรคอะไร ระหว่างที่เล่าไปนั้นก็มีการ share กันอยู่ตลอดเวลา ส่วน CoP Asthma นั้นตั้งต้นที่ Best Practice เช่นกันพลัดกันเล่าพลัดกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการของกลุ่มนี้รื่นไหลไปได้...สังเกตจากคุณอำนวยกลุ่มที่นิ่งและคอยกระตุ้น หรืออาจเป็นว่าคุณกิจแต่ละท่านส่วนใหญ่มีใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้การดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปได้เรื่อยๆ...

Note: ว่าแล้ววันนี้ดิฉันแทบไม่ต้องอำนวยอะไรเลยเพราะว่ากระบวนการเกิดขึ้นได้เอง...ดังนั้นตนเองจึงแค่จับภาพกระบวนการเพราะวิเคราะห์กระบวนการเก็บเกี่ยวสิ่งละอันพันละนิดที่เป็นขุมพลังแห่งความรู้จากเวทีนี้อย่างมีความสุขคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mind

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#learning#km#sharing#สสจ.#กาฬสินธุ์#construction#capture

หมายเลขบันทึก: 49822, เขียน: 13 Sep 2006 @ 06:50 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)