จากที่ได้รับการติดต่อให้เป็นร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ KM ที่ สสจ. และจากการวิเคราะห์รายงานการทำ KM ของ สสจ.กาฬสินธุ์นั้น...วันนี้ดิฉันได้ลงไปสู่เวทีจริง..แรกๆ..ก็กังวลว่าเราอาจได้ไปพบความรู้สึกที่ไม่มีความสุขหรือเปล่า...เพราะจากการศึกษาจากรายงานที่ได้รับก่อนหน้านี้พบว่า..มีปัญหาและอุปสรรคมากจากกระบวนการ แต่ในตอนนั้นดิฉันก็ยังเผื่อใจอยู่ว่า จากรายงายนั้นเรายังสรุปไม่ได้ต้องไปเห็นของจริง กระบวนการจริงก่อน...

       และแล้วไปถึง...ก็ได้พบความตื่นตาตื่นใจเพราะมีคนเข้าร่วมเยอะมากเต็มห้องประชุม กะโดยสายตาคร่าวๆ ประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยคน...สอบถามทางผู้จัดได้รับทราบมาว่า ทุกคนอยากเข้ามาเรียนรู้กระบวนการ KM แต่นั่นก็ยังไม่ได้ทำให้ดิฉันแปลกใจเท่าที่ว่า...สักครู่หลังจากที่พิธีเปิดและบรรยายพิเศษเสร็จสิ้นก็จะเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละ CoP (โห!!!...แต่ละ CoP คนคงเยอะน่าดู...เพราะแบ่งเป็น 6 CoP)

   

       Work  ShoP ครั้งนี้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นพ.พิสิทธิ์  เอื้อวงศ์กูล เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้...ท่านถือได้ว่าเป็นคุณเอื้อแห่งการขับเคลื่อน KM ของจังหวัด...เลยทีเดียวใน CoP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์...ท่านได้พูดถึงว่า "ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้จากการจัดการความรู้นั้น หากมีนโยบายที่ชัดเจนทั้งในเรื่องการจัดการ และการบริหาร ก็ย่อมจะทำให้ CoP ขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่น และพยายามใช้ทรัพยากร...จัดการทุนที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าทั้งทุนบุคคล และทุนที่ไม่ใช่บุคคล และจัดสรรทุนอย่างต่อเนื่อง"

       จากนั้น นพ.สมยศ  ศรีจาระนัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชกรรมป้องกัน (ผชชว.) ก็ได้มากล่าวทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับ KM และทบทวน work shop ที่ดำเนินมาจากครั้งก่อน...ดิฉันทราบมาว่า การขับเคลื่อน KM ของ สสจ.กาฬสินธุ์เกิดขึ้นมาจากที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนพ.สมยศ  ศรีจาระนัย อยากให้เกิดการนำ KM นี้มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระบวนการ HA โดยมีอาจารย์ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ จาก มน.เป็นวิทยากรกระบวบการในการปูพื้นและผลักดันพาขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการ อย่างมีรูปแบบ และเดินได้อย่างน่าทึ่งยิ่ง นอกจากนี้ทางจังหวัดก็ได้รับทุนจาก พรพ.ในการนำ KM นี้มาเป็นเครื่องมือ...ซึ่งหลังจากทำกระบวนการดังกล่าวนี้ ทางจังหวัดกาฬสินธุ์นี้ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ...เพิ่มจากเดิมอีก 2 โรงพยาบาล รวมเป็น 5 แห่งที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก พรพ. แต่ดิฉันเกิดคำถามว่า กระบวนการ KM นี้มีส่วนหรือเป็นปัจจัยสำคัญแห่งการผ่านกระบวนการนี้หรือเปล่า...(เสียดายว่ามีเวลาน้อยมากในหนึ่งวันไม่มีช่องว่างที่จะได้สัมภาษณ์และ capture กระบวนการจากสองโรงพยาบาลนี้...)

   

       สิ่งหนึ่งที่ดิฉันสังเกตได้...จากกระบวนการ KM ที่ดำเนินขึ้นได้นั้น เพราะทางคุณเอื้อเปิดไฟเขียว และมีทีมที่มีใจอยากร่วมขับเคลื่อน ที่คอยเป็นคุณอำนวยแห่งการขับเคลื่อนกระบวนการนี้ไม่ว่าจะเป็น  นพ.สมยศ  ศรีจาระนัย คุณโชคชัย  มงคลสินธุ์ และท่านอื่นๆ...ที่ร่วมมือร่วมใจ นอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้คือ "ใจ" ของบุคลากรสาธารณสุขที่พร้อมเพียงร่วมใจมาร่วมกัน...แม้ว่าจะไม่แน่ใจนักว่า KM คือ อะไร และที่ตนทำนั้นเป็นอย่างไร...แต่เวทีวันนี้ดิฉันมองเห็นความกระหายใคร่รู้ถึง...การมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน CoP

       และที่สำคัญต้องขอชื่นชม อ.ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ จาก มน. มาปูพื้นและวางระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ให้แก่ชุมชนนักปฏิบัติแห่งวงการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์นี้...