TCU (Thailand Cyber University)

น้ำฝน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หายไปหลายวัน แอบไปเฝ้าบูธงาน University Fair 2005 มาค่ะ แต่ก็ไม่ลืมที่จะเก็บเรื่องต่างๆ มาเล่าสู่กันฟัง

จากที่ไปร่วมงานถึงสี่วัน University Fair 2005 วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2548 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ คิดว่าหลายๆ คนคงได้ไปร่วมงานกัน งานนี้มีอะไรๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาของไทย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาและสูงกว่านั้นด้วย ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายคือให้ไปอยู่บูธ TCU (Thailand Cyber University) โซน A ห้องบอลรูม ก็เลยเล่าเรื่องของ TCU ก่อนแล้วกันนะคะ

โครงการ จัดแสดงนิทรรศการ "มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย" หรือ TCU งานนี้จัดโดย สกอ.(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เป็นการจัดบูธร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโซนนี้มีการนำเสนอเรื่องของโครงการมหาวิทยาลัยออนไลน์ โดยสกอ.เองมีการนำเสนอหลักสูตร e-Learning ให้ผู้สนใจเข้าเรียนได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต http://www.thaicyberu.go.th โดยสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ได้แก่ รอบรู้ เท่าทัน เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต และการพัฒนา Accessibility e-Learning courseware

ส่วนมหาวิทยาลัยต่างๆที่มาร่วมออกบูธจะเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิต เช่น ม.ศิลปากร เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Master of Arts (Knowledge Mangement) จะเปิดเรียนกันในปีการศึกษา 2549 ม.นเรศวรเปิดหลายหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและโท ม.เชียงใหม่ เปิดหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษปริญญาโท เป็นต้น ซึ่งทำให้เราได้เรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จากที่บ้าน โดยการผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางเสียค่าใช้จ่ายไปเรียนถึงที่มหาวิทยาลัย 

การศึกษาทางไกลแบบนี้มีการพัฒนาขึ้นจากแต่ก่อนมาก นอกจากจะได้เรียนจากบนเรียนอิเลคทรอนิกส์ อ่านหนังสือจาก e-Book แล้วยังมีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันระหว่างครูและผู้เรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อีก มีการโต้ตอบทาง e-mail และอื่นๆอีกมากตรงนี้คงเป็นข้อดีของระบบเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสะดวกสบายขึ้น และมีความรู้มากขึ้น สมกับเป็นยุค Knowledge Base Economy จริงๆ แต่น่าเสียดายโซนนี้มีคนสนใจเข้าชมน้อยมากเมื่อเทียบกับโซนอื่นๆ อาจเป็นเพราะเป็นเรื่องใหม่หรือยังประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนก็ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าในปีต่อๆ คงมีคนให้ความสนใจกันมากขึ้นเพราะหากเปรียบเทียบกับต่างประเทศเขามีการจัดการศึกษาในลักษณะนี้มานานแล้ว

อีกอย่างที่ได้จากโซนนี้ มีการโชว์ศูนย์กลางทรัพยากรการศึกษาออนไลน์ http://www.thailis.or.th ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ถ้าสนใจลองแวะไปดูได้ค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Thanya...Narrativeความเห็น (0)