ความสำคัญของกฎหมาย

ประโยชน์ของกฎหมายธุรกิจ

ถาม :  กฎหมายอะไรที่คิดว่าสำคัญที่สุดของนักธุรกิจ เพราะอะไร

 ตอบ : กฎหมายธุรกิจ  เพราะ  จะทำให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ    ในการนำไปปฎิบัติ ในการดำเนินธุรกิจ ให้ถูกต้อง  และทำให้ทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจในสาขาด้านต่าง ๆ ว่าจะถูกกระทบกระเทือนจากการค้าในโลกเสรี หรือ ที่เป็นประโยชน์ในกฎหมายที่ออกมาในธุรกิจต่าง ๆ  เช่น เขตการค้าเสรี ไทย - จีน  จะมีธุรกิจที่ได้ตกลงกับประเทศจีน  ทำมีสินค้าบางชนิดที่ไทยได้เปรียบ และเสียเปรียบ จากการกำหนดภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศ  เป็นต้น  ถ้าเรารู้ว่าเราประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบกระเทือนในอนาคต ทำให้เราสามารถปรับตัวทัน  หรือ ธุรกิจที่ได้เปรียบจากการตกลงการค้าเสรี จะได้ทำการขยายการผลิต   

    สรุป กฎหมายธุกิจ ทำให้ผู้ประกอบการใช้เป็น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการดำเนินงานทางธุรกิจ ให้ถูกต้อง  อีกทั้งทำให้ทราบแนวโน้มของการประกอบธุรกิจที่จะเกิดขึ้นของธุรกิจในสาขาต่าง ๆ 

  สาระสำคัญที่น่าสนใจของกฎหมายเอกชน 

ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรา ตั้งแต่เกิดจนกระทั้งเสียชีวิต

  กฎหมายที่ใช้ในสังคมแบ่งเป็น 3 ประเภท        

      1.กฎหมายมหาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

        2.กฎหมายเอกชน มีวัตถุประสงค์รักษาเพื่อผลประโยชน์ของแต่ละคนในสังคม

         3.กฎหมายระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของแต่ประเทศ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    เป็นกฎหมายเอกชน  ได้ถูกจัดทำขึ้นเมื่อมีการปฏิรูประบบกฎหมายไทย แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บรรพ  ซึ่งแต่ละบรรพมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ล้วนมีเนื้อหาเกี่ยวพันกับบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนกระทั่งตาย  ซึ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นกฎหมายเอกชนสาระบัญญัติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด และความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกัน  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#ความสำคัญของกฎหมาย

หมายเลขบันทึก: 49658, เขียน: 12 Sep 2006 @ 09:27 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 23:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เต๋า
IP: xxx.123.212.208
เขียนเมื่อ 

ดีมาก