พรุ่นนี้เช้าดิฉันต้องออกเดินทางไป จ.กาฬสินธุ์... ไปให้ถึงก่อนประมาณ 9 โมง
ใช้เวลาขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมง...
การไปครั้งนี้ไม่ได้มองว่าตนเองรู้เรื่อง KM ดี..แต่หากมองเป็นโอกาสอีกครั้งสำหรับการเรียนรู้
การเรียน..ศึกษาทฤษฎี KM เราสามารถทำได้ง่ายโดยผ่านการอ่านในตำรา...ต่างๆ
แต่...โอกาสที่จะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการจริงนี่..ถือว่าเป็นความโชคดียิ่งของตนเอง

การไปดิฉันไม่ได้มองว่าตนเองต้องไปบอกความรู้ หรือไปให้ความรู้
หากแต่ไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน...
สิ่งที่ดิฉันต้องเตรียมสำหรับการไปในวันพรุ่งนี้ คือ...
การศึกษาถึงกระบวนการที่ทาง สสจ.กาฬสินธุ์ได้ดำเนินการมา...ผ่านเอกสารที่ผู้ประสานงานส่งมาให้
ศึกษาและวิเคราะห์...ตามภาพที่มองเห็นจากรายงาน..
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับภาพจริงที่จะได้เห็นในวันพรุ่งนี้...

มีหลายประเด็นที่ดิฉันตั้งคำถามให้กับตนเอง...
เกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้น...ที่ดูเหมือนเป็นลำดับขั้นของการทำ KM
แต่..อย่างไรก็ตามดิฉันก็ยังไม่อาจด่วนสรุปได้ทันที...เพราะนั่นเป็นเพียงมุมเดียวที่ดิฉันได้มองผ่านรายงาน...
...
ดิฉันค่อนข้างทำการบ้านหนัก..พอสมควรสำหรับเวทีนี้...
ซึ่งครุ่นคิดแตกต่างกับโจทย์อื่นๆ...ที่ไปในเวทีที่แตกต่างกัน
แต่ละที่มีให้เรียนรู้ไม่เหมือนกัน...ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว...
ดิฉันจึงมองว่าเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์และคลาสสิคมาก...สำหรับการเรียนรู้นี้

แต่อย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้ที่ต้องพกไปด้วยในวันพรุ่งนี้
คือ กรอบของกระบวนการสร้างความรู้ (Knowledge Construction) ของคน...ซึ่งดิฉันจะ capture ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละ CoP นับว่าเป็นประโยชน์มหาศาลที่ดิฉันจะนำมาต่อยอด..ต่อการสร้างและออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ของมนุษย์ต่อไป...

ขอบคุณทาง สสจ.กาฬสินธุ์ที่ได้เสนอบทเรียนเพื่อให้ได้ไปเรียนรู้...