สื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

     สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
     1. สื่อสิ่งพิมพ์  เช่น   หนังสือเรียน  คู่มือ  พจนานุกรม   สารานุกรม  ภาพพลิก  แผ่นพับ ฯลฯ

     2. สื่อเทคโนโลยี เช่น วีดิทัศน์  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซีดีรอม  อินทอร์เน็ต ฯลฯ    

     
     3. สื่ออื่น ๆ  เช่น  บุคคล   สื่อธรรมชาติ  สื่อกิจกรรม/กระบวนการ สื่อวัสดุ/เครื่องมืออุปกรณ์

 

ดังนั้นครูผู้สอนควรเลือกใช้สื่อให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ของนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#สื่อ

หมายเลขบันทึก: 496075, เขียน: 26 Jul 2012 @ 14:49 (), แก้ไข: 31 Jul 2012 @ 14:57 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)