ความคิด ของจิตอาสา.

เวทีแห่งนี้..ไม่มีพี่เลี้ยง..จะคอยเสีียมสอน...

  

วันที่ 22 กรกฏาคม  พ.ศ. 2555

ประชุมร่วมกับ กสทช. เป็นลักษณะ Focus Group เน้นประเด็น ทีีสำคัญๆ ตามหัวข้อที่ได้ตกผลึกไว้แล้ว จากการทำประชาพิจารณ์ 4- 5 ครั้งที่ผ่านมา ทั่วประเทศ..

เราในฐานะตัวแทน ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งอันดามัน www.e29am.org ซึ่งเป็นสมาคมหนึ่ง ในฐานะ Club station รองรับการสื่อสารในสถานะการณ์ภัยพิบัติ พร้อมกันกับ นายกฯ /อุปนายกฯ และคณะกรรมการท่านอื่น ก็ได้มีโอกาสนำเสนอในประเ้ด็นต่างๆ ที่ยังค้างคาใจ และยังไม่ตกผลึก รวมถึงได้ทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ กับหัวข้อที่ได้รับ ..ก็ได้พิจารณาอย่างระเอียดนะครับ ได้เตรียมตัวกันในทีม โดยทำการศึกษาเอกสารกันก่อน..แล้วจับทีละประเด็น..

ก็มาถึงในวันนี้ที่ไ้ด้มีโอกาส ไปยืนบนเวที การสัมมนา อีกครัี้งหนึ่ง เพื่อเปิดประเด็น และหาความสมเหตุสมผล ในการสนับสนุน และคัดคัด ที่ละประเด็น..

ก็ขอบคุณนะครับ..กับกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้อะไรมากมาย ครับ..บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมกับงานสังคมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาเชียร์ครับ
  • สบายดีไหม
  • ไม่ได้ข่าวเลยครับ