ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

paka
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สสภ.14

ส่วนอำนวยการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน จำนวน 4 เรื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 หลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงานได้รวบรวมรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว

จึงได้เอาวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละเรื่องมานำเสนอ พร้อมสอนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนอำนวยการ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

2. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาของเจ้าหน้าที่

3. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

4. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บอกเล่าเก้าสิบความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คู่มือ การปฏิบัติงาน ==> คือ สิ่งสำคัญ ต่อผลของงาน

ขอบคุณมากนะคะ กับบทความดีดีนี้ค่ะ