เรียนรู้จากเพื่อนบ้างไรบ้าง

Fareeda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดในภาคใต้ของเรา มีเศรษฐกิจที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการท่องเทียว การเกษตรภายในจังหวัด ประกอบกับมีผู้นำที่ดี เป็นตัวผลักดันศักยภาพต่างๆที่มีอยู่ภายในจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี มีความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก ประชากรภายในจังหวัดเพื่อความต้องการที่จะพัฒนาจังหวัดของตนให้มีความเจริญก้าวหน้ากับจังหวัดอื่นๆที่ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดนำร่องทางการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา  การประกอบอาชีพ ทำมาหากิน เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่นถือเป็นตำราอีกตำราที่นอกเหนือจากบทเรียนที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากที่ไหน เราสามารถถามตอบ  หาข้อเท็จจริงได้จากคนที่มีประสบการณ์โดยตรง ทำให้สามารถที่จะพัฒนา จัดการ หรือเลือดเอาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรา ท้องถิ่นเรา สังคมเรา ให้สามารถมีศักยภาพรุดหน้าทัดเทียมกับคนอื่นที่ได้รับการการันตีว่าเจริญและพัฒนาแล้วนั้นเอง...........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (0)