สิ่งที่เรียนรู้ (What) : การเตะฟุตบอลให้เกิดประโยชน์

วิธีเรียน (How)

จริงๆแค่ได้วิ่งลงในสนามก็เกิดประโยชน์แล้วเพราะว่าก็ถือเป็นการออกกำัลังกายไปอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าจะให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการเตะฟุตบอลก็ต้องมีวิธีเป็นขั้นเป็นตอนไป

 

การเตะฟุตบอลให้เกิดประโยชน์ควรทำตามขั้นตอนดังกล่าว 

1 .แต่งสวมใส่ชุดกีฬาอย่างถูกต้องคือ

-เสื้อกีฬาทั่วไปแบบระบายเหงื่อได้ไม่ทำให้อบอ้าว

-กางเกงกีฬาขาสั้นเพื่อให้เกิดความกระชับ

-ถุงเท้ายาวและสนับแข้งเพื่อป้องกันการกระเทก

-รองเท้าสตั๊ดมัดเชือกให้แน่น

2 .อบอุ่นร่างกายก่อนที่จะลงเตะคือ

-วิ่งjoggingเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

-ยืดให้กล้ามเนื้อคลายตัวเพื่อไม่ให้เจ็บหรือกล้ามเนื้อฉีกโดยเริ่มยืดจากบนลงล่างคือยืดบริเวณคอ หัวไหล่ แขน เอว ต้นขา น่อง เท้า ตามลำดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3 . เมื่ออบอุ่นร่างกายเสร็จก็เริ่มลงสนามได้

4.หลังจา่กเสร็จสิ้นการเตะฟุตบอลแล้ว ให้ยืดกล้ามเนื้อทุกครั้งเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้ออักเสบหรือเจ็บ ก็ทำตามวิธีข้อที่ 2

 

ผลการเรียน (Outcome)
ได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เกิดอาการเจ็บปวด

 

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์  (reflection) :

จริงๆแล้วทุกการออกกำลังกายก็มีประโยชน์หมด แต่จะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าออกกำลังกายแบบถูกวิธีหรือไม่ ถ้าเราได้เรียนรู้และปฏิบัติตามเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น