JNY THAI SONE
เพ็ญพิสุทธิ์ ตั้งกฤตยกวิน

การพัฒนาบุคลิกภาพจากบุคคลตัวอย่าง


การพัฒนาบุคลิกภาพจากบุคคลตัวอย่าง

ความหมายของบุคลิกภาพ
คำว่า "บุคลิกภาพ" หมายถึง คุณลักษณะทางกาย ทางจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจมากน้อยเพียงใดความสำคัญของบุคลิกภาพ
มีความสำคัญคือ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง จึงส่งผลต่อการยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือ การสนับสนุน และความไว้วางใจจากผู้อื่น


การจำแนกบุคลิภาพ
• บุคลิกภาพภายนอก พวกแสดงออก (Extrovert)


• บุคลิกภาพภายใน พวกไม่แสดงออก (Introvert)


• บุคลิกภาพแบบกลางๆ (Ambivert) • บุคลิกภาพภายนอก คือ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกของแต่ละคน สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน แบ่งได้เป็น 4 หมวด คือ
1. รูปร่างหน้าตา

2. การแต่งกาย

3. กิริยาท่าทาง

4. การพูดบุคลิกภาพภายใน คือ สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ หรืออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ แก้ไขได้ยาก เช่น
1. ความเชื่อมั่นในตนเอง
2. ความซื่อสัตย์สุจริต
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. ความรับผิดชอบ 

 

หลักและวิธีเสริมสร้างบุคลิกภาพ
• การยืน เดิน นั่ง เป็นส่วนสำคัญที่บอกถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล งามอิริยาบถ คือ การเดิน ยืน นั่ง เปิด-ปิดประตู ขึ้นลงรถ อย่างถูกต้องสวยงาม
• การรู้จักทำตัวให้เข้ากับบุคคล สถานที่ และเวลา อย่างถูกต้องมีมารยาททางสังคมที่ดี เช่น การรู้จักกราบไหว้ที่ถูกวิธี และถูกกาลเทศะ การรู้จักธรรมเนียมของชาวต่างชาติ การปฏิบัติตนในงานเลี้ยงต่าง ๆ การไปเยี่ยมคนป่วย การมอบดอกไม้แสดงความยินดีหรือให้ผู้อาวุโส เป็นต้น
• พร้อมเสมอที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในลักษณะต่างๆ เช่น ไม่ตกใจ ดีใจ เสียใจ กลัว เกินกว่าเหตุ สามารถควบคุมท่าทางของตนเองได้เป็นอย่างดีแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ
การรักษาสุขภาพอนามัย
- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เพิ่มหรือลดผิดปกติ


 

หลัก 5 ประการของบุคลิกภาพ

1. จงเป็นคนใจคอกว้างขวาง (Be open-minded)
2. จงให้ความร่วมมือกับผู้อื่น (Have Cooperative)
3. จงเป็นตัวของตัวเอง (Have Confidence)
4. จงแสวงหาคำแนะนำ (Seek Advice)
5. จงลงมือกระทำจนกว่าจะถูกต้อง (Take Action)
6. จงตรวจสอบผลความก้าวหน้าของท่าน (Check Your Progress)


คำสำคัญ (Tags): #lp#snsd#บุคลิกภาพ
หมายเลขบันทึก: 493664เขียนเมื่อ 5 กรกฎาคม 2012 21:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 สิงหาคม 2012 10:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (16)

เราต้องพัฒนาอีกเยอะเรยแฮะ

ถ้าบุคลิกดีก็ดูดีขึ้นเลยเนาะๆ:)

ข้อมูลดีๆทั้งนั้นเลยย มีประโยชน์มากๆ

ดีมากกก :) ไอดอลน่าร๊าากกก แทๆๆๆๆๆๆๆๆ ><

หนทางยังอีกยาวไกลนัก!!!

ภาพสวยมาก และข้อมูลมีประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี

เพลินนน เลย ดูรูป 55 คงอีกนาน กว่าเราๆจะได้อย่างเขา

เห็นด้วยเลยครับ กับแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี