ไส้เดือนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง  ซึ่งอาศัยหลบซ่อนอยู่ใต้แผ่นดิน  พรวนดินให้มนุษย์ได้ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร  ได้ผลอุดมสมบูรณ์ นับว่ามีคุณค่าต่อมนุษย์เป็นอันมาก  พื้นที่แห่งใดมีไส้เดือนชุกชุม  พื้นที่แห่งนั้นจะมีปุ๋ย  จะมีจุลินทรีย์ที่ดีเยี่ยม  ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลดียิ่ง  และไส้เดือนก็ไม่ได้ทำลายพืชไม่เป็นพิษภัยต่อใครทั้งนั้น  ถึงแม้มันเป็นสัตว์ใต้ดินเวลามันจะตายมันก็ขึ้นมาตาย อยู่บนดิน  และก่อนจะตายมันก็ได้ฝากจดหมายลายเซ็นให้มนุษย์ได้เห็นเป็นปริศนา ตามภาษาของมันไว้ อ่านเพิ่มเติม ที่ http://www.dhammathai.org/articles/view.php?No=35
 อธิบายความหมายของลายไส้เดือน
รอยไส้เดือนเวียนวนบนดินทราย
เป็นจดหมายเตือนมนุษย์หยุดทำบาป
โปรดจงทราบมนุษย์เอ๋ยอย่าเคยตัว
เลิกทำชั่วอย่าเหิมใจให้วิจารณ์
รอยไส้เดือนเขียนไว้ให้คนคิด
รอยลิขิตเตือนใจให้คนเห็น
เหมือนลายเซ็นประทับไว้ให้คนดู
อ่านแล้วรู้ว่าไส้เดือนเตือนคนจริง ๆ 
เรียบเรียง โดย อ. กวีวงศ์ (อินตา กวีวงศ์)