บัตรประชาชน

krupound
มีบัตรประชาชนกันไปทำไม...เด็กๆรู้กันไหม

 

มีบัตรประชาชนไปทำไม?


(ที่มา: http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201201/14/506537fa9.jpg)

          ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ กล่าวว่า ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ (ยังมี พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย ลองถามใน Google ดูครับ)

          ปัจจุบันการใช้บัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทยส่วนใหญ่มักใช้ประกอบกับบัตรต่างๆ เพื่อระบุตัวตนของบุคคลในการทำธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะทางการเงินหรือติดต่อราชการบัตรประชาชนที่เด็กๆมีกันแล้ว แต่ไม่รู้ว่าได้พกกันหรือไม่

(ที่มา: http://www.nakhonnayok.go.th/website/images/stories/img_2463.jpg)

บัตรประชาชนในฝัน?

          มีคำถามจาก สรอ. ว่า "ท่านฝันอยากใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอย่างไรบ้าง หรือ เล่าประสบการณ์ที่ได้ทำธุรกรรมกับกับภาครัฐ/ภาคเอกชนแล้วอยากเห็นว่า บัตรประชาชนดังกล่าวจะมาช่วยอำนวยประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง" ก็อยากจะเสนอว่า บัตรประชาชนที่ผมซึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งต้องการก็คือ บัตรที่มีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผม โดยเป็นข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ แต่ต้องมีเงื่อนไขประกอบ เช่น การตรวจลายนิ้วมือ สแกนม่านต่า หรือใช้ภาพถ่ายหน้าตรงขณะใช้บัตรเพื่อระบุตัวตน เพราะผมเชื่อว่า บัตรที่ดีไม่ควรเป็นบุคคลคนนั้นได้ทันที และปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่มีระบบการตรวจสอบการยืนยันบุคคลที่มีประสิทธิภาพ การใช้รหัสผ่าน ทำให้เกิดความยากลำบากแก่ผู้ที่ไม่ถนัดด้านเทคโนโลยี (ซึ่งคนส่วนมากมักตั้งรหัสผ่านเป็นวันเกิดตัวเอง วันเกิดลูก ทำให้มีปัญหาเมื่อเกิดการวิ่งราว แล้วคนร้ายไปกดเงิน) ผมไม่ต้องการให้มุ่งที่ความทันสมัยของตัวบัตร แต่การทำระบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใช้บัตรประชาชนจะมีความหมายและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่า ในความคิดของผมครับ


ข้อมูลเพิ่มเติมความรู้เรื่องบัตรประจำตัวประชาชน

    1. วิวัฒนาการบัตรประจำตัวประชาชน http://stat.bora.dopa.go.th/card/card.htm  
    2. พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ http://ilab.dopa.go.th/internal/legal/knowledge_17.php
    3. ความหมายของเลข 13 หลัก ในบัตรประจำตัวประชาชน http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1430173
    4. เว็บไซต์ กรมการปกครอง http://www.dopa.go.th/


หมายเหตุ: ไปอ่านบทความใน http://stat.bora.dopa.go.th/card/card.htm มีส่วนหนึ่งน่าสนใจดี เขาแบ่งรุ่นบัตรประชาชนไว้ด้วย

    บัตรรุ่นแรก    มีลักษณะคล้ายแผ่นพับขนาดเล็ก 4 ตอน มีทั้งหมด 8 หน้า เริ่มใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2486จนถึงสิ้นปีพ.ศ.2505  ออกให้เฉพาะประชาชนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพและธนบุรี(กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน)  
    บัตรรุ่นที่สอง   มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพกพาติดตัวได้ สะดวกมี 2 ด้าน รูปถ่ายผู้ถือบัตรเป็นรูปขาว-ดำ พิมพ์รายการผู้ถือบัตรด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา และเคลือบด้วยพลาสติกใส เริ่มใช้ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2506 จนถึงสิ้นปี พ.ศ.2536รวมทั้งสิ้น 30 ปี     
    บัตรรุ่นที่สาม   มีลักษณะคล้ายกับบัตรรุ่นที่สอง จุดแตกต่างคือรูปถ่ายผู้ถือบัตรเป็นรูปสีธรรมชาติ   พิมพ์รายการผู้ถือบัตรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และเคลือบด้วยวัสดุป้องกันการปลอมแปลงชนิดพิเศษ  เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2531เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขณะนี้ยังให้บริการทั่วประเทศยกเว้นเขตท้องที่ซึ่งเปิดให้บริการทำบัตรรุ่นที่สี่   
    บัตรรุ่นที่สี่   มีลักษณะคล้ายบัตรเครดิตมีแถบแม่เหล็กบันทึกข้อมูลเจ้าของบัตร และผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบรายการใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในบัตรรุ่นนี้คือ การระบุหมู่โลหิต เพื่อประโยชน์ในเรื่องคลังข้อมูลแหล่งโลหิตของสภากาชาดไทยบัตรรุ่นนี้ เริ่มทยอยใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2539 ในเขตท้องที่อำเภอเมืองปทุมธานี  และกรุงเทพมหานคร  และจะขยายการบริการเพิ่มขึ้นตามลำดับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิปาถะ

คำสำคัญ (Tags)#บัตรประชาชน

หมายเลขบันทึก: 488490, เขียน: 19 May 2012 @ 11:28 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:15 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 9, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เด็กๆ...คงมีความสุขนะคะ---

สำคัญ ต้องเก็บรักษาและไม่ทำหาย---

และต้องพกพา--เมื่อ---ออกจากบ้าน