สืบสานปณิธานและเจตนารมย์ อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ในเวทีสรุปบทเรียน การขับเคลื่อนการขับเคลื่อนความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH)ระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยการจัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดความสุข

 

สืบสานปณิธาน และเจตนารมย์
อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 

 

 

           

 

 

 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ หอวัฒนธรรมลาวเวียง ที่วัดโบสถ์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี
ได้มีการเวทีสรุปบทเรียน การขับเคลื่อนการขับเคลื่อนความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) ระดับชุมชนท้องถิ่น ด้วยการจัดทำเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสุข
ในเวทีนี้มีชาวบ้านกว่า 20 ตำบลได้มาร่วมกันสืบสานปณิธานและเจตนารมย์ อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 

 

  


 

 

คำถามดังๆในเวทีนี้ของผม คือ แล้วจะทำให้เรื่องดีๆแบบนี้ จะทำให้เวิร์คทำให้มันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางอย่างไร

........

พื้นที่บ้านเลือกนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ท่ามกลางการปฎิบัติ กับครูใหญ่ ของวงการงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น/สังคม

 

 

  


ในบั้นปลายชีวิต ท่าน อ.ไพบูลย์ ได้ลงปฎิบัติการงานพัฒนาร่วมกับชุมชนในพื้นที่ด้วยตนเองหลายครั้ง ทำให้ผมได้ฝึกใช้เครื่องมือการพัฒนาต่างๆ จากท่านเช่น ด้วยการจัดทำเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสุข ความสุขมวลรวมประชาชาติ(Gross National Happiness : GNH)ระดับชุมชนท้องถิ่น กระบวนการค้นหาความดีด้วยความชื่นชม(AI : Appreciative Inquiry หรือสุนทรียสาธก)

 

.....................

ครับในบั้นปลายชีวิต ท่านอ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
ท่านให้ความสนใจ และผูกพันกับการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) โดยพยามยามนำแนวคิด/ประสบการณ์จากภูฎาน มาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยในระดับชุมชนท้องถิ่น ด้วยการจัดทำเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสุข  ผสมกับหลักAI- Appreciative Inquiry (สุนทรียสาธก)

 

 

 

ใน ภาพขณะที่ท่านป่วย ท่านยังคงเดินทางลงพื้นที่เพื่อทดลองให้คำปรึกษากับชาวบ้านการจัดทำเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสุข ที่ต.หนองพันจันทน์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ขณะเดียวกันท่านก็รักษาตัวกับการแพทย์ทางเลือก กับพระในแถบนั้นด้วย  

 

ผมบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ใน fb
อ่านได้ที่นี่

ผมได้เรียนรู้อะไรจาก อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม(ตอนที่1)

ที่นี่ครับ http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=390774787631390

 http://www.facebook.com/#!/notes/suthep

ผมได้เรียนรู้อะไรจาก อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม(ตอนที่2)

ที่นี่ครับ http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=390833637625505

ผมได้เรียนรู้อะไรจาก อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม(ตอนที่3)

ที่นี่ครับ http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=390863610955841

 ผมได้เรียนรู้อะไรจาก อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม(ตอนที่4)

 ที่นี่ครับ http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=390885337620335

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนจัดการความรู้ความเห็น (0)