การฝึกคิกเชิงบวก หรือ positive thinking นี้ดิฉันคิดว่าตนเองได้รับการฝึกอย่างจริงจังเมื่อเริ่มเรียนทางด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษาหรือการฝึกจิตประมาณนี้แหละ...จำไม่ได้แน่ชัดเพราะเป็นเวลาที่ไล่เรี่ยกันมาก...แต่ถามว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กนั้นเป็นอย่างไร จากการเลี้ยงดูดิฉันโชคดีที่มีพ่อและแม่ที่เป็นแบบอย่างแห่งการฝึกคิดเชิงบวก...ตรงนี้น่าจะเป็นทุนเดิมของชีวิตที่สั่งสมมา...ก็อาจเป็นได้

       การฝึกคิดเชิงบวก...เป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกันไปตั้งแต่จิต คิด กาย และวาจาที่เปล่งออกมา...บางครั้งดิฉันก็ยังสับสนระหว่างการเสแสร้งและความเป็นจริง...แต่พอหลังๆมาความคิดเปลี่ยนไปไม่ว่าใครนั้นจะแสร้งแกล้งทำหรือความเป็นจริง...สิ่งหนึ่งหากที่ใจเราคิดบวกก็ไร้ซึ่งปัญหาต่อบุคคลนั้น...

       การฝึกคิดเชิงบวก...ทำให้ดิฉันผ่านแบบทดสอบแห่งชีวิตมาได้หลายครั้ง แม้บางครั้งอาจจะยากแสนเข็ญ...และบีบรัดซึ่งความรู้สึกปานใดก็ตาม...หากแต่เมื่อทุนที่มีที่สั่งสมทำให้เราสามารถที่จะผ่านหนทางแห่งแบบทดสอบชีวิตนั้นได้อย่างบอบช้ำบ้างในบางครั้ง...ก็ทำให้เราเจริญงอกงามแห่งชีวิตขึ้นมาได้ หรือภาษาทางจิตวิทยาเรามักใช้คำว่า Growth..."ความเจริญงอกงามแห่งบุคคล"...

       การคิดเชิงบวกทำให้เรามองเห็นความดีที่มีในตัวบุคคล...แม้อาจน้อยนิดในสายตาแห่งสังคม...แต่น้ำใจการมองของเราก็สามารถทำให้บุคคลนั้น...รู้สึกได้แห่งความมีคุณค่าในตนเอง..เฉกเช่นใน case บำบัดของดิฉันหลายราย...ที่มาบำบัดสังคมมักมองเขาอย่างไร้ค่าต่อสังคม...แต่มุมมองและการปฏิบัติของเราที่มีต่อ case เราก็ไม่ได้ซ้ำกระหน่ำเขาลงไป...ให้บริการด้วยความรัก เห็นอกเห็นใจ..และมักเดือนร้อนแทนเขาเมื่อเขาได้รับความไม่เป็นธรรมจากสิทธิการบริการที่เขาพึงได้รับจากสังคม...

ดังนั้นการสั่งสมการฝึกคิดเชิงบวก...นอกจากจะส่งผลที่ดีอย่างยิ่งต่อชีวิตและจิตวิญญาณเราแล้ว...ก็ยังเผื่อแผ่ไปสู่...บุคคลที่อยู่รอบด้านเราได้...แม้เขาจะรับได้หรือไม่ก็ตาม..

ทุกโอกาสแห่งการมีชีวิตและกระทบจิต...ก็พยายามมองหาบวกแห่งความคิดให้เจอ
ที่เขาพูดอย่างนั้น...เพราะอะไร..อาจเพราะเขาไม่รู้จักเราดีพอ...
ที่เขาทำอย่างนั้น...เพราะอะไร...อาจเพราะเขาเป็นคนแบบนั้นเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ เป็นเรื่องกรรมที่เขาต้องจัดการที่ตัวเขาหาใช่เป็นเราไม่...หากแต่เราทำได้คือ...เออ! ความดีของเขาก็มีอยู่นะ...ถ้างั้นเรามองที่ความดีของเขาที่มีอยู่แล้วกัน...
แต่เขายังคุกคามเราอยู่นะ...นั่นก็อาจไม่เป็นไรเพราะเขายังปรับเปลี่ยนตัวเขาเองไม่ได้...เราก็เป็นเรานี่แหละทำดีที่สุด...มองใจตนเองว่าคิดอย่างไร...หากไม่ลบก็ดีไป...และเดินต่อไป...

...
จริงๆ อยากบันทึกเรื่องนี้มากกว่านี้..
เอาไว้วันว่าง..กลับมาทบทวนใหม่อีกครั้ง