มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของชาติ ...มีข้อดีมากแต่ข้อเสียก็หลายประการ  ประการสำคัญที่สุดคือ หลังจากขุดแล้วต้องทำแห้งทันทีไม่งั้นเน่าภายใน 3 วัน 

 

แต่ผมไปพบมันที่ดีกว่าสปล. เหลือหลาย ทำการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ปลุกมาหลายรายให้การตรงกันว่า  ปลูกง่ายให้ผลดก และเก็บหัวหลังขุดได้เป็นปี ไม่เน่าไม่เสีย  แถมกินได้อร่อยอีกด้วย

 

มันมีมันหลายสกุลมาก เช่น มันพร้าว (จาว)  มันเลือด มันมือเสือ มันอ้น มันนก  แต่ที่ให้ผลผลิตมากๆ คือ มันสามชนิดแรกนี่แหละ

 

ผมคำนวณตามสูตรการปลูกชาวบ้านแล้ว พบว่ามันพร้าว (หัวกลมขนาดลูกมะพร้าวปอกเปลือก สีผิวสีน้ำตาล มีขนหรอมแหรม) ปลูกแบบทิ้งขว้างไม่ดูแล ในดินร่วนทรายอีสานธรรมดา ได้ผลผลิต 9 ตันต่อไร่ (ผมคำนวณเอาเองจากการบอกเล่าของชาวไร่)  โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือทำหญ้า ในขณะที่มันสำปะหลังประคบแทบตายได้ 3 ตันต่อไร่ ......แล้วแบบนี้จะไปปลูกมันสปล.ให้โง่ทำไมไม่ทราบ...รัฐบาลไทยช่วยฟังด้วยครับ

 

ถ้าปลูกมันพร้าวแบบถนอมอาจได้ 21 ตันต่อไร่ มากกว่ามันสปล.  7 เท่า แล้วกำไรจะเป็นเท่าไร...ถ้าคิดว่า 7 เท่าก็ผิดนะคร้าบ...ผมว่าำำกำไรไม่ต่ำกว่า 20 เท่าหรอกครับ

 

ผมเอามันพร้าวมาฝากนักวิชาการที่มทส. วิเคราะห์ธาตุอาหารแล้วพบว่าปริมาณแป้งดีมาก แถมอร่อยเหาะ เอาไปทำการตลาดขายฝรั่งให้กินกับเสต็กได้อีก (ผมรับรองว่าอร่อยกว่ามันฝรั่งมาก หอม เหนียว ถ้าสุกมากจะผุ ก็อร่อยอีกแบบ) 

 

การไม่เน่าของมันหลังขุดทำให้สามารถบริหารเวลาการแปรรูปได้โดยไม่ต้องตากแห้ง...ทุ่นไปได้มาก ใจผมคิดว่าถ้าปลูกแทนมันสปล. แล้วเอามาทำพลาสติกชีวภาพขาย ที่เหลือเอามาทำเอธาโนล แก๊สชีวภาพ ที่เหลือกิน (แทนข้าวยังได้...ทำไมไปปลูกข้าวให้เหนื่อยยาก กินมันแทนดีกว่าไหม เพราะมันนี้หร่อยมาก)

 

 

หามันนี้กินยากสักหน่อย   ต้องขยันเดินตลาดสดอีสานแบบผม  หรือไม่ก็แผงลอยริมถนนอีสาน แถววังน้ำเขียวพอมีในเดือนมกรากุมภา

 

ภาพในลิงก์นี้หัวไม่ค่อยสวย ถ้าสวยๆ จะกลมเหมือนลูกมะพร้าวนะครับ 

 

 http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&hl=th&sa=X&biw=1014&bih=632&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ocuCe-HoiwNIWM:&imgrefurl=http://www.plantgenetics-rspg.org/schoolbot_club/index.php%3Fname%3Dwebboard%26file%3Dread%26id%3D72&docid=6BW--JkDt2d5iM&imgurl=http://www.plantgenetics-rspg.org/schoolbot_club/webboard_upload/1300131108.jpg&w=1188&h=884&ei=PzuqT7e2L4forQeKwJUE&zoom=1&iact=hc&vpx=278&vpy=147&dur=946&hovh=194&hovw=260&tx=167&ty=117&sig=117535188919815105582&page=1&tbnh=129&tbnw=171&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72

 

...คนถางทาง (๘-๕-๕๕)