เพชรพระอุมา เป็นนวนิยายแนวผจญภัยที่มีขนาดความยาวมากที่สุดในประเทศไทย และนับว่าเป็นนวนิยายที่มีความยาวมากที่สุดในโลก บทประพันธ์โดย พนมเทียน ซึ่งเป็นนามปากกาของนายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ และตีพิมพ์ต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์รายวัน ใช้ระยะเวลาในการประพันธ์ยาวนานกว่า 25 ปี โดยพนมเทียนเริ่มต้นการประพันธ์เพชรพระอุมาในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 และสิ้นสุดเนื้อเรื่องทั้งหมดในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2533 รวมระยะเวลาในการประพันธ์ทั้งสิ้น 25 ปี 7 เดือน กับ 2 วัน

เพชรพระอุมา ถูกนำมาตีพิมพ์ฉบับรวมเล่มซ้ำใหม่หลาย ๆ ครั้งในรูปแบบของพ็อกเก็ตบุ๊ค จำนวน 48 เล่ม โดยสำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม ลิขสิทธิ์โดยพนมเทียน (เดิมเป็นชนิดปกแข็งจำนวน 53 เล่ม แต่ละเล่มมีความหนาประมาณ 33 ยก หรือ 16 หน้ายก และเมื่อนำมารวมกันทั้งหมดจะมีความหนาประมาณ 1,749 ยก แบ่งเป็นสามภาคได้แก่ ภาคแรก จำนวน 24 เล่ม ภาคสอง จำนวน 15 เล่ม และ ภาคสาม จำนวน 14 เล่ม แต่ปัจจุบันได้รวบรวมเนื้อหาในแต่ละภาคและลดลงคงเหลือเพียงแค่ 48 เล่ม) แบ่งเป็นสองภาค คือภาคแรก จำนวน 24 เล่ม 6 ตอน และภาคสมบูรณ์ จำนวน 24 เล่ม 6 ตอน ตีพิมพ์ฉบับรวมเล่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2541 และทำการปรับปรุงต้นฉบับเดิมพร้อมกับตีพิมพ์ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2544 และตีพิมพ์ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2547

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://th.wikipedia.org/wiki/เพชรพระอุมา

หมายเหตุ – ไฟล์ PDF ที่นำมาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดกันนั้น เป็นการรวบรวมมาจากเว็บไซด์ต่างๆ ผมไม่ได้เป็นผู้จัดทำขึ้น หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอขอบพระคุณคุณ พนมเทียน สำหรับวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมเรื่องนี้ ซึ่งโดยส่วนตัวผม ถือว่า เพชรพระอุมา เป็นเสมือนมรดกคู่บ้านคู่แผ่นดินของพวกเราชาวไทยสยามทุกคน…

 

# วิธีดาวน์โหลด – หลังจากกด ดาวน์โหลด !!! ให้ทำตามขั้นตอนในภาพด้านล่างนี้ ขอบคุณครับ

step

 

เพชรพระอุมา ไฟล์ PDF ภาคแรก แบ่งเป็น 6 ตอน จำนวน 24 เล่ม

เพชรพระอุมา เล่มที่ 01 ตอน ไพรมหากาฬ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 02 ตอน ไพรมหากาฬ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 03 ตอน ไพรมหากาฬ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 04 ตอน ไพรมหากาฬ : ดาวน์โหลด !!!

เพชรพระอุมา เล่มที่ 05 ตอน ดงมรณะ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 06 ตอน ดงมรณะ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 07 ตอน ดงมรณะ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 08 ตอน ดงมรณะ : ดาวน์โหลด !!!

เพชรพระอุมา เล่มที่ 09 ตอน จอมผีดิบมันตรัย : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 10 ตอน จอมผีดิบมันตรัย : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 11 ตอน จอมผีดิบมันตรัย : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 12 ตอน จอมผีดิบมันตรัย : ดาวน์โหลด !!!

เพชรพระอุมา เล่มที่ 13 ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 14 ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 15 ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 16 ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร : ดาวน์โหลด !!!

เพชรพระอุมา เล่มที่ 17 ตอน ป่าโลกล้านปี : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 18 ตอน ป่าโลกล้านปี : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 19 ตอน ป่าโลกล้านปี : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 20 ตอน ป่าโลกล้านปี : ดาวน์โหลด !!!

เพชรพระอุมา เล่มที่ 21 ตอน แงซายจอมจักรา : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 22 ตอน แงซายจอมจักรา : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 23 ตอน แงซายจอมจักรา : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 24 ตอน แงซายจอมจักรา : ดาวน์โหลด !!!

 

เพชรพระอุมา ไฟล์ PDF ภาคสมบูรณ์ แบ่งเป็น 6 ตอน จำนวน 24 เล่ม

เพชรพระอุมา เล่มที่ 25 ตอน จอมพราน : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 26 ตอน จอมพราน : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 27 ตอน จอมพราน : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 28 ตอน จอมพราน : ดาวน์โหลด !!!

เพชรพระอุมา เล่มที่ 29 ตอน ไอ้งาดำ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 30 ตอน ไอ้งาดำ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 31 ตอน ไอ้งาดำ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 32 ตอน ไอ้งาดำ : ดาวน์โหลด !!!

เพชรพระอุมา เล่มที่ 33 ตอน จิตรางคนางค์ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 34 ตอน จิตรางคนางค์ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 35 ตอน จิตรางคนางค์ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 36 ตอน จิตรางคนางค์ : ดาวน์โหลด !!!

เพชรพระอุมา เล่มที่ 37 ตอน นาคเทวี : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 38 ตอน นาคเทวี : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 39 ตอน นาคเทวี : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 40 ตอน นาคเทวี : ดาวน์โหลด !!!

เพชรพระอุมา เล่มที่ 41 ตอน แต่ปางบรรพ์ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 42 ตอน แต่ปางบรรพ์ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 43 ตอน แต่ปางบรรพ์ : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 44 ตอน แต่ปางบรรพ์ : ดาวน์โหลด !!!

เพชรพระอุมา เล่มที่ 45 ตอน มงกุฏไพร : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 46 ตอน มงกุฏไพร : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 47 ตอน มงกุฏไพร : ดาวน์โหลด !!!
เพชรพระอุมา เล่มที่ 48 ตอน มงกุฏไพร : ดาวน์โหลด !!!

จบบริบูรณ์