เทียบระดับ, ความคืบหน้าจาก กจ., พนักงานราชการย้ายข้ามจังหวัด, เรียนได้ไหม, ที่ไหนบรรณารักษ์ทำชำนาญการพิเศษได้, ประชุมเทียบระดับที่อาเดรียตริก, คัดกรองเทียบระดับ


เทียบระดับแบบ “จบ ม.6 ใน 8 เดือน”, คำสั่งย้ายครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ย้ายข้ามจังหวัด 16 ราย, บรรณารักษ์ตำแหน่งเลขที่ใดทำชำนาญการพิเศษได้ ดูที่ “เงื่อนไขตำแหน่ง”, แลกเปลี่ยนเรียนรู้การคัดกรองเทียบระดับ

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 24-27 เม.ย.55  ผมไปประชุมจัดทำสาระสำคัญในเอกสารประกอบการดำเนินงานยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ  ที่โรงแรมตรัง กทม.
             การเทียบระดับแบบเดิม กับการเทียบระดับแบบที่จบ ม.6 ใน 8 เดือน  ยังเป็นคนละส่วนกัน  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครต่างกัน เช่น แบบเดิมต้องเทียบทีละระดับ ถ้าวุฒิ ป.6 ก็ต้องเทียบระดับ ม.ต้น ยังข้ามไป ม.ปลายเลยไม่ได้ ต้องมีอาชีพ 1 ปี     แต่แบบจบ ม.6 ใน 8 เดือน ไม่รับเทียบระดับประถม แต่รับสมัครผู้ที่มีวุฒิ ป.6 มาเทียบระดับให้จบ ม.ปลายเลย ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีอาชีพแล้วอย่างน้อย 3 ปี ประเมิน 9 วิชา  เริ่มต้นด้วยการขอประเมินก่อนเลย วิชาไหนผ่านก็ผ่านเลย ( เกณฑ์แต่ละวิชา 60 % )  วิชาไหนไม่ผ่านจึงเรียนรู้ทบทวนเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่านโดยมีครูที่ปรึกษาและมีสื่อให้ แล้วประเมินใหม่ เมื่อผ่านครบ 9 วิชา ก็ได้วุฒิ ม.ปลาย  ( รายละเอียดอาจมีการปรับเปลี่ยนได้อีก )
             9 วิชา ( ใน 4 หมวด ) คือ

             หมวด ( Module ) 1  เครื่องมือสร้างความรู้ความสำเร็จ
             1)  การใช้คอมพิวเตอร์
             2)  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
             3)  การผลิต การตลาด การบริโภค นำไปสู่ชุมชน SME

             หมวด 2  พัฒนาองค์กร-ชุมชนเข้มแข็ง
             4)  ระบอบประชาธิปไตยและการเป็นพลเมืองดี
             5)  การบริหารจัดการชุมชน/องค์กร

             หมวด 3  ภาษาเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
             6)  การสนทนาภาษาอังกฤษ ( หรือภาษาจีน )
             7)  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

             หมวด 4  ความรู้ทั่วไปในการดำเนินชีวิตและวิจัยชุมชน
             8)  การวิจัยชุมชน
             9)  การจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน

             ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอให้กฤษฎีกาพิจารณาเรื่องแก้กฎกระทรวงให้ประเมินข้ามระดับได้และส่งคืนมาให้ ครม.  จากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจะแถลงเปิดโครงการ   แต่ตอนนี้มีลูกค้าคอยอยู่แล้ว คือมีการลงนาม MOU กับกระทรวงเกษตรฯ จะให้หมอดิน หมอยาง หมอบัญชี เข้ารับการประเมินแปดหมื่นคน

 

         2. วันที่ 23 เม.ย.55  ผมนำคำสั่งครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ย้ายข้ามจังหวัด 16 ราย ไปเผยแพร่ให้ดูเป็นตัวอย่างในเฟซบุ๊คกลุ่ม กศน.   ( ดูขั้นตอนการย้ายได้ในข้อ 4. ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463102 )

 

 


         3. วันที่ 24 เม.ย.55 คุณนิรันดร์  ประชุมเวช ( บุคคลภายนอก ) ถามผมทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org ว่า  “ลูกชายของผม เกิด 17/11/2539 ตอนนี้จบ.ม.2 แล้ว สามารถเรียนต่อ กศน.ม.3 และ กศน.ม.4-5-6 ระยะเวลา8เดือน ได้หรือไม่  บ้านของผมอยู่เขตหนองแขม กทม.  ผมเพิ่งทราบว่าผมป่วยเป็นมะเร็งตับ ระยะเวลา 1-2 ปี อยากเห็นลูกชายจบมัธยมปลายและมีงานทำ สามารถดูแลตัวเองได้ เมื่อไม่มีผมในโลกใบนี้”

             ผมตอบว่า   ขอแสดงความเสียใจที่ป่วย และเป็นกำลังใจให้นะครับ
             ลูกเกิด 17/11/2539 ก็อายุ 15 ปีแล้ว เรียน กศน.ม.ต้น ได้ ( เรียนในโรงเรียนมีคุณภาพมากกว่า ถึงเราจะเป็นอะไรไปก็ไม่จำเป็นต้องให้ลูกรีบเรียนและมีงานทำ ปล่อยวางให้เป็นไปตามวิถีชีวิตก็ได้  แต่ถ้าจะเรียน กศน. ก็ต้องลาออกจากในโรงเรียนมาสมัครเรียนที่ กศน.ใกล้บ้าน )  แต่ยังเรียนแบบ 8 เดือนจบไม่ได้ เพราะแบบ 8 เดือนจบสำหรับผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้และอายุ 18 ปีแล้ว

 

         4. วันที่ 25 เม.ย.55  คุณ Pasinee Puangjaree  ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  การกำหนดขนาดของห้องสมุดฯ (ในการที่จะให้บรรณารักษ์สามารถทำผลงานชำนาญการพิเศษ) มีห้องสมุดประเภทไหนบ้าง แล้วห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาครเป็นห้องสมุดที่บรรณารักษ์สามารถทำผลงานชำนาญการพิเศษได้ไหม  
             ผมตอบว่า   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นห้องสมุดที่บรรณารักษ์ไม่สามารถทำชำนาญการพิเศษ    คือต้องดู "เงื่อนไขตำแหน่ง" ของ "ตำแหน่งเลขที่" นั้น  ถ้าเงื่อนไขตำแหน่งในกรอบอัตรากำลัง ระบุว่า "บรรณารักษ์ชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ" ตำแหน่งเลขที่นั้นจึงจะทำชำนาญการพิเศษได้     ดูเงื่อนไขตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังได้ที่ http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/802/365/original_librarymen.pdf

             คุณ Pasinee  ถามต่อว่า   หนูทำเรื่องสับเปลี่ยนขอย้ายกับบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษอำเภอท่ายาง  กจ.บอกไม่ได้ ( หนูย้ายได้แต่พี่เค้าย้ายมาไม่ได้ )  เหตุผลเหมือนของอาจารย์ แต่หนูมีความจำเป็นจริงๆ แม่หนูต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 3 วัน   จะขยายกรอบเพื่อพี่เค้าย้ายมาลงได้ ต้องทำอย่างไร
             ผมตอบว่า   เหตุผลความจำเป็นคงไม่เข้าข่ายการย้ายกรณีพิเศษตามระเบียบ   ถ้าจะใช้วิธีการขอกำหนดตำแหน่งบรรณารักษ์ของ หสม.จ.สมุทรสาคร ให้เป็นบรรณารักษ์ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อให้บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษอำเภอท่ายางย้ายมาสับเปลี่ยนได้   หสม.จ.สมุทรสาคร จะต้องเป็นผู้จัดทำ "แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ" ส่งพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ให้ กจ.กศน. นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. สป. ให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งให้ระดับสูงขึ้น ซึ่งก็ต้องใช้เวลามาก

 

         5. คืนวันที่ 27 เม.ย.55  คุณ Nit Kumansit ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  สถานที่จัดอบรมการเทียบระดับวันที่ 14-15, 16-17 พ.ค.2555  คือที่ไหน
             เรื่องนี้ อ.พรรณทิพา กลุ่มพัฒนา กศน. บอกเมื่อวันที่ 1 พ.ค.55 ว่า ประชุมชี้แจงเทียบระดับที่โรงแรมอาเดรียตริก ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลยแยกประตูน้ำไปนิดหนึ่ง ก่อนลอดใต้ทางด่วนเพชรบุรีตัดใหม่

 

         6. วันอาทิตย์ที่ 29 เม.ย.55  ผมได้เรียนถามท่าน ผอ.กจ.กศน. ในเรื่องความคืบหน้าต่าง ๆ  ท่านบอกดังนี้

             1)  ต้นเดือน พ.ค.55 จะพิจารณาออกคำสั่งย้ายข้าราชการครูลงตำแหน่งว่าง  เสร็จแล้วจะเรียกบรรจุครูผู้ช่วยที่ขึ้นบัญชีต่างๆไว้ มาบรรจุลงตำแหน่งว่างหลังย้าย รวมประมาณ 33 คน  ( คงจะเรียกบรรจุประมาณปลายเดือน พ.ค.55 )

             2)  ขณะนี้กำลังจะประกาศรับสมัครสอบ ผอ.จังหวัด ในเดือน พ.ค.55  เสร็จแล้วก็จะประกาศรับสมัครสอบ ผอ.อำเภอ  ส่วนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ( บรรณารักษ์ และข้าราชการ สนง.กศน.จังหวัด/กทม. ) นั้น  ยังรอเกณฑ์การสอบใหม่จาก ก.ค.ศ.อยู่

             3)  เรื่องเงินเดือน 15,000 บาท ของ ขรก.ครู    ขรก.ครู เป็นกลุ่มเดียวที่กฎหมายปรับฐานเงินเดือนยังไม่ออก   แต่เดิม กจ. บอกผมว่า เนื่องจากของ ขรก.ครูช้า จึงจะเบิกเพิ่มเฉพาะค่าครองชีพให้รวมกับเงินเดือนเดิมเป็น 15,000 บาทให้ก่อน ก็จะเร็ว โดยจะได้ประมาณ เม.ย.55    แต่วันนี้ ( 29 เม.ย.55 ) ท่าน ผอ.กจ. บอกว่าถ้าเบิกเพิ่มเฉพาะค่าครองชีพให้รวมเป็น 15,000 บาทก่อน พอกฎหมายปรับฐานเงินเดือนออก เมื่อเพิ่มเงินเดือนก็ต้องเบิกจ่ายเรียกคืนค่าครองชีพ เพราะเงินเดือนรวมกับค่าครองชีพไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อปรับเพิ่มเงินเดือนก็ต้องคืนค่าครองชีพ ยุ่งยากกับการเบิกจ่ายของจังหวัด จึงจะคอยกฎหมายปรับฐานเงินเดือนครูก่อน เข้าใจว่ากฎหมายจะออกในเดือน พ.ค.55 นี้
                 ส่วนข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) นั้น  กฎหมายปรับฐานเงินเดือนออกแล้ว กจ.กำลังออกคำสั่งให้ได้ 15,000 บาท เพื่อส่งให้จังหวัดเบิกจ่าย  คงจะเบิกจ่ายได้ในเดือน พ.ค.55 ตามกำหนดเดิม  ( ถ้าเป็นข้าราชการ กจ.จะออกคำสั่งเอง  แต่ถ้าเป็นพนักงานราชการ จังหวัดจะเป็นผู้ออกคำสั่ง )

             4)  เรื่องการให้ครู กศน. เรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู   ขณะนี้กำลังสอบถามไปยัง ม.ราชภัฏสวนดุสิต ว่า ม.ราชภัฏสวนดุสิตและสาขาต่าง ๆ ของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต จะเปิดหลักสูตรนี้ให้ครู กศน.เรียนได้หรือไม่   ยังไม่ได้รับคำตอบกลับมา

 

 

         7. วันเดียวกัน ( 29 เม.ย.55 )  ผมพิมพ์แบบคัดกรองเบื้องต้น สำหรับตรวจคุณสมบัติผู้ขอเข้ารับการประเมินเทียบระดับ ขึ้น   ขอนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดังนี้

 

 

 

 

             โดยจะให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับ กรอกแบบคัดกรองด้วยตนเองเป็นอันดับแรก  ถ้าผ่านการคัดกรองเบื้องต้นนี้ จึงจะให้เขียนใบสมัคร   ถ้าไม่ผ่านเพียงข้อเดียว จะไม่รับสมัคร แต่จะแนะนำให้สมัครเรียน กศ.ขั้นพื้นฐาน    ทั้งนี้ จะพิจารณาในแบบคัดกรองดังนี้
             - ข้อ 2. ต้องไม่เกิดหลังวันที่ 29 พ.ค.2535
             - ข้อ 4. ต้องประกอบอาชีพอยู่ใน อ.ผักไห่ หรือ อ.บางซ้าย
             - ข้อ 5. ต้องประกอบอาชีพไม่หลังเดือน พ.ค.54
             - ข้อ 6. ต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 7,940 บาท ( เทียบเคียงกับเงินเดือนครู ศรช. ) และต้องระบุว่าสามารถเลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้
             - ข้อ 7.- 11. ต้องระบุว่า “สามารถ”


 

หมายเลขบันทึก: 486491เขียนเมื่อ 29 เมษายน 2012 14:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2012 19:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (14)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ค่ะ

 

ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่พยามเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้พวกเราได้ทราบค่ะ

สดสัย กศน.เขตป้อมปราบฯ

ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลที่รวดเร็วและใช้เป็นแนวทางในการทำงาน

ขอบคุณค่ะอาจารย์ สำหรับข่าวสารในเรื่องการเทียบระดับ 8 เดือน จบ ม. 6 ตอนแรกยังงงอยุู่ ได้อ่านข้อความของอาารย์แล้วทำให้ทราบว่ามันคนละส่วนกัน

ขอบคุณอ.มากคะ

ขอขอบคุณอาจารย์เอกชัยมากครับสำหรับข้อมูลดีๆ..เป็นประโยชน์สำหรับพวกเราชาวกศน.มากครับ

เข้ามาติดตามเรื่องป บัณฑิต ครับอยากเรียนแต่ยังไม่มีความชัดเจน

ขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ ข้อมูลที่ได้รับมีประดยชน์ต่อชาวกศน.มากและผมจนำข้อมูลไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปครับ

ขอบคุณอาจารย์เอกชัยมากๆๆๆๆ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 Ico48  และทุกคน

เรียนถามอ.เอกชัยครับจังหวัดหนึ่งครูศรชลาออกยกอำเภอสาเหตุเพราะหานักศึกษาไม่ได้ตามที่กำหนด(เขาให้หา80คนต่อครูหนึ่งคนให้อยู่ในการดูแล)ระเบียบจริงต้องถือเท่าไหร่ครับถ้า80คงลาออกทั้งจังหวัดเพราะคงหานักศึกษาไม่ได้ขอขอบคุณครับ

ผู้บริหารเขาก็สามารถกำหนดเพื่อการบริหารจัดการได้  งบดำเนินงาน กศ.ขั้นพื้นฐาน มาจากเงินอุดหนุนรายหัวตามจำนวนนักศึกษา รวมทั้งเงินเดือนครู ศรช.ก็เบิกจากเงินอุดหนุนรายหัวนี้ด้วย   เดิมมีการกำหนดให้มีนักศึกษา 60 คน ต่อครู 1 คน  แต่ตอนนี้ถ้าจะขึ้นเงินเดือนให้ครู ศรช. เงินอุดหนุนรายหัวสำหรับนักศึกษา 60 คน ก็คงจะไม่พอ  บางจังหวัดกำหนดมากกว่า 80 คนอีกครับ

ขอสอบถามท่านเอกชัยค่ะ หนูจบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา สามารถสอบครู กศน.ตำบลที่เปิดสอบ เพราะในประกาศบอกมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่กคศกำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะต่ำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน กศน ไม่เข้าใจประกาศน่ะค่ะเข้าใจว่าสอบได้เฉพาะคนที่เรียนครูมา

สมัครสอบครู กศน.ตำบล ต้องมีคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู ( คนละอย่างกับรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ.รับรอง ) ครับ
         คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู มีเป็นร้อยเป็นพัน  ลองเข้าไปดูที่ http://203.146.44.131/qual55/login.php เข้าไปได้แล้วใส่ชื่อสถานศึกษา หรือชื่อคุณวุฒิ หรือชื่อสาขาวิชาเอก ในช่อง search แล้วคลิกค้นหาที่ปุ่มรูปแว่นขยาย ก็จะโชว์คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด ( อาจมีหลายหน้า ให้คลิกดูทีละหน้า )

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี