ที่รักฉันจะจัดการเธอได้อย่างไรดี


ความรู้เข้าใจที่แม้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มความสามารถแล้ว หากยังมิได้นำมาใช้ปฏบัติจริง ความรู้นั้นจึงไม่ต่างจากตำราที่ค้างเติ่งอยู่ในห้องสมุด

เมื่อมีความต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพเกิด

ขึ้น จึงมักเห็นความกระตือรือร้นของการสืบค้นวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ

ที่เคยร่ำเรียนมา หรือมีผู้นำไปใช้แล้วได้ผล

เมื่อนั้นความต้องการที่จะสืบค้นหาข้อเท็จจริง

หรือแนวทางก็จะได้รับความสนใจขึ้นมาอีก

และอาจเป็นเช่นนี้ทุกครั้งไป เมื่อต้องทำงานให้เกิดคุณภาพเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หากจะมีการนำความรู้นั้นไปใช้ได้ครบกระบวนการของการเกิด ความรู้ ความเข้าใจ และส่งผลให้เกิดการนำความรู้นั้นไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง บนเส้นทางของความเปลี่ยนแปลงทั้งทางรูปธรรม และนามธรรมนั้น จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย ความอดทน เพียรพยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีตามเจตนารมย์ และวัตถุประสงค์ของการทำงาน

ดังนั้นการจัดการความรู้โดยนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมตนเองนั้น หากผู้ปฏิบัติได้นำประสบการณ์ของการ

ปรับเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ก็อาจเกิดองค์

ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติได้นำไปปฏิบัติเอง จึงเป็นการเห็นทั้ง

รูปธรรมและนามธรรมด้วยตัวของตัวเองแม้จะเป็นเพียงการ

เห็นที่เรียกว่าแค่ได้สัมผัสความรู้นั้น

เพียงเปลือกนอกก็ตาม

คงไม่ต่างจากการปลูกมะม่วง

มะม่วงที่ต้องใช้เวลาออกดอก ออกผล และกระบวนการ

ส่งอาหารไปเลี้ยงลำต้น กิง ก้าน ใบและผล

อีกทั้งยังต้องการแสงแดด น้ำและอาหาร เพื่อไปสนับสนุน

การสร้างผลผลิตให้มีปริมาณ และคุณภาพสูงขึ้นคู่กันไป

หากเมื่อผลผลิตนั้นออกมาเป็นที่ประจักษ์ 

จึงส่งผลให้ผู้ปลูกมะม่วงนั้น

อิ่มเอมกับการเกิด และบางครั้งรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาทันที

 เมื่อสิ่งที่คาดหวังนั้นไม่สามารถเป็นไปตามที่ตั้งไว้

มองความสำเร็จในของผลผลิตที่เกิดขึ้นมากมายแล้ว ผู้ปลูกเองอาจหยั่งรู้ถึงความต้องการที่จะจัดการมะม่วงมากมายเหล่านี้ มากกว่าการขายส่ง ขายปลีก เท่านั้น อาจโชคดีได้รับรู้ถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่ซ่อนเร้นภายในจิตว่า ได้เกิดการตั้งความหวังใหม่ขึ้นมาอีกเป็นระลอกๆทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูป การส่งออก และการค้นคว้าหาความรู้เพื่มเติมเพื่อนำความรู้นั้นมาบำรุงบำเรอให้กับมะม่วงแล้วความสุขใจนั้นอาจเบ่งบานเงียบๆ หรือไม่ก็อาจเป็นเพียงความรู้สึกยินดี ที่ได้แบ่งปันผลผลิตหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ยังพบว่าการแลกเปลี่ยนในผลผลิตที่แต่งต่างกันนั้น

ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ปลูกได้เช่นกัน

แม้ว่าจะไม่มีการวิจัยผลกระทบของสภาพจิตใจของผู้ปลูกมะม่วงก็ตาม

แต่เราอาจสัมผัสได้จากปฏิกริยาภายนอก และความรู้สึกนึกคิดที่อาจถูกส่งออก

มาจากคำพูด และการกระทำที่เกิดจากแรงกระตุ้นภายใน

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับร่วมกัน ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย รวมถึงเกิดความคิดใหม่ๆที่ค่อยๆผุดขึ้นในจิตใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีตามมา จนนำไปสู่การพัฒนาเต็มศักยภาพในขณะนั้น

 

ที่เรียกว่าเต็มศักยภาพขณะนั้น

เพราะเมื่อได้รับการพัฒนาศักยภาพเต็มในขณะนั้นแล้ว

ก็มิได้หมายความว่า

ศักยภาพที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้อีก

นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวของฉันเอง

ดังนั้นความรู้เข้าใจที่แม้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มความสามารถแล้ว หากยังมิได้นำมาใช้ปฏบัติจริง  ความรู้นั้นจึงไม่ต่างจากตำราที่ค้างเติ่งอยู่ในห้องสมุดและผู้ป่วยเบาหวาน หรือโรคเรื้อรังอื่นๆที่ต้องอาศัยการจัดการตัวเอง บนความถูกต้อง และด้วยการนำความรู้มาแปรรูปสุ๋กระบวนการปฏิบัติ การทดลอง

จึงตั้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ประกอบกันขื้นมาเป็นป้อมปราการ ป้องกัน ป้องปราม แต่มิใช่ปราบ หากการเหนี่ยวรั้งใจให้ปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ก็หาใช่เริ่มจากการใช้ยาไม่ หรือการพูดๆๆๆให้ผ่านหูไปเท่านั้น และที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวผู้ป่วยเองก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้การรักษา ควรเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเบาหวาน มีโอกาสเลือกการรักษาด้วยตนยเอง มากกว่าการลงความเห็นว่าต้องใช้ยารักษาเท่านั้น...อีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ คือความจริงใจทีมีต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่าแท้จริง หาใช่ทำเพียงให้ผ่านมาตราฐานด้วยกลวิธีลัดเท่านั้น  เพราะสุขภาพโดยรวมจะปรากฏให้เห็นด้วยชีวิต

ขอบคุณทุกท่านที่อ่านค่ะ

และอย่าลืมพลังจักรวาล พลังเพื่อชีวิต

หมายเลขบันทึก: 486469เขียนเมื่อ 29 เมษายน 2012 12:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 พฤษภาคม 2012 14:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะครูต้อย

ภาพพลังจักรวาล พลังเพื่อชีวิต ดูมีพลังจริงๆค่ะ

ชื่อบันทึกของครู ...ที่รัก ฉันจะจัดการเธอได้อย่างไรดี ฟังแล้วหนาวนะคะ^____^

เข้ามาอ่านดู อ้าววว...ความรู้ที่รักนี่เอง :)

...อาจโชคดีได้รับรู้ถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่ซ่อนเร้นภายในจิตว่า ได้เกิดการตั้งความหวังใหม่ขึ้นมาอีกเป็นระลอกๆทีเดียว...

...ความสุขใจนั้นอาจเบ่งบานเงียบๆ หรือไม่ก็อาจเป็นเพียงความรู้สึกยินดี ที่ได้แบ่งปันผลผลิตหรือสิ่งที่เกิดขึ้น ...

• ปลายทางของลูกมะม่วง มีการสืบค้น เพื่อการสืบต่อ...

• ดูเหมือนครูกำลังมีความคิดใหม่ๆที่จะนำเสนอทีมงานนะคะ

• เป็นกำลังใจให้ครูค่ะทั้งการงานและสุขภาพ ครอบครัว

• รบกวนครูต้อยส่งที่อยู่ของครูที่ชัดเจนพอจะส่งเอกสารมาถึงได้ให้ทางอีเมล์ด้วยนะคะ

• มีข้อมูลที่น่าจะได้ทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจ ดูแลรักษาแบบทางเลือกที่ว่านะค่ะ

• และถ้าเรามีวินัยพอ ดูแลตนเองได้ เราทำคอร์สเองก็ได้ค่ะ ไม่ต้องเดินทางไกล แต่การดูแลกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม จะได้พลังที่เป็นกำลังใจแก่กันและกันค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ

 

พลังศรัทธา..สู่พลังความเพียรแห่งการปฏิบัติจริง..รู้แจ้ง..และต่อยอดขยายผล..สู่สังคม..ยังความผาสุขแห่งการเกื้อกูลกันค่ะ..

ชาวSCB ชวนกันทำความดี..ขับเคลื่อนจิตอาสา..แบ่งปันความสุขสู่สังคม

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี