กลับคืนไปสู่รากเหง้า โดยใช้กระบวนการAI_ Appreciative Inquiry(สุนทรียสาธก)เป็นเครื่องมือนำทาง ; สืบค้นหารากเหง้า เผ่าพงศ์คนผู้ไท(ภูไท) ตอน 3

 

วันที่  3-4 พ.ค. 55 ผมจะได้เดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอน กาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุ่มอีกครั้ง เพื่อไปถ่ายทำสารคดีสะท้อนภาพการจัดการทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ตำบลเหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้เป็นการถ่ายทำสารคดีต่อเนื่องจากงาน”ผู้ไทลงข่วงเข็นฝ้ายที่ตำบลเหล่าใหญ่” ซึ่งจัดไปก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งแต่  8-9 มี.ค.55 (โดยมีท่านนายกฤทธิรงค์  ซองศิริ   นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าใหญ่ เป็นผู้สนับสนุนรายการ_ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย)

 


  
ผู้ไทลงข่วงเข็นฝ้าย ที่เหลาใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

 

 

ระยะหลังนี้ ผมมีเรื่องที่เทำให้เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ไทมากเป็นพิเศษหน่อยครับ เริ่มจากงาน”ผู้ไทลงข่วงเข็นฝ้ายที่ตำบลเหล่าใหญ่” 8-9 มี.ค.55  ต่อเนื่องถึงงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ 9-11 มี.ค.55 ที่กุดสิม อ.เขาวง กาฬสินธุ์ แล้วไปร่วมงาน “วันผู้ไทโลก สุขสันต์วันปีใหม่ ผู้ไทเยือนถิ่น สงกรานต์เรณูนคร จังหวัดนครพนม” ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2555 และในงานดังกล่าวได้ขึ้นเวทีสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ผู้ไทโลก ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร?” ณ โรงละครเมืองเว วัดธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ได้เสนอความก้าวหน้าล่าสุดว่าด้วยการศึกษาค้นคว้า เรื่องผู้ไทของผมด้วย

                                   ฟ้อนเรณูนคร สวยงามประทับใจมาก

 

ฟ้อนบายศรี ฟ้อนผู้ไทจับใจนัก
อยากจะรัก อยากอยู่ใกล้อยากใคร่เห็น
แม้นหากเลือกเกิดได้ ไม่ยากเย็น
ขอเลือกเป็นเขยผู้ไท อยู่เรณูนคร
(บทกวี โดยเนวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)


 
สาวผู้ไทเมืองเว เรณูนครนครพนม ในงานวันผู้ไทโลก 13 เม.ย 55
 

                   สาวผู้ไทซำน้อย จากหนองสูง มุกดาหาร มาร่วมงาน วันผู้ไทโลก ที่เรณูนคร

 

 


ขณะเดียวกันผลจากการได้คลุกคลีในเรื่องผู้ไทอย่างต่อเนื่องทำให้ผมได้เสนอbusiness Model การประกอบการทางสังคม ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทและการให้คำปรึกษาการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการความรู้แบบAI(Appreciative Inquiry /สุนทรียสาธก) ไปกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) - TSEO


 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่

 

 

โดยผมสนใจเน้นพื้นที่การเรียนรู้อยู่ที่ 3 พื้นที่ในระยะแรกครับ คือ เรณูนคร นครพนม / เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ และ คำม่วง กาฬสินธุ์ ครับ

ทั้งนี้การใช้กระบวนการAI_ Appreciative Inquiry(สุนทรียสาธก)เป็นกระบวนการจัดการความรู้ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ในค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคน ในองค์กร หรือของโลกที่อยู่รอบตัว (หรือชุมชนท้องถิ่น)
เป็นกระบวนการค้นหาอย่างเป็นระบบว่า อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบดำเนินไปอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อระบบนั้นสามารถบรรลุซึ่งประสิทธิผลสูงสุดไม่ว่าจะเป็นด้านการ เงิน ด้านด้านการงานที่สร้างสรรค์ ด้านพลังแห่งสัมพันธภาพในภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม หรืออะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์ก็ตาม  ทั้นี้กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทก็มีเรื่องราวที่ดีๆที่น่าชื่นชม ให้ค้นหาเช่นเดียวกัน

นี่เป็นโอกาสที่ทำให้ผมได้ทบทวนความรู้ในเรื่องผู้ไทครั้งใหญ่ ไปสืบค้นหาเผ่าพงค์คนผู้ไท จากรากเหง้า จากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง  โดยใช้กระบวนการAI_ Appreciative Inquiry(สุนทรียสาธก)ซึ่งเป็นความรู้ที่ใช้เป็นเครื่องมืองานวิจัย ระดับ ป.เอก ของตัวเองเป็นเครื่องมือนำทาง

 

 

                  ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม มอบโลห์เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีบทบาทต่อชาวผู้ไท

  

 

 

         ดร.วิทยา อินาลา สว.นครพนมผูกแขน/เอิ้นขวัญให้เป็นชาวนครพนมด้วย

 

 

การสืบค้นหารากเหง้า เผ่าพงศ์คนผู้ไท ในบรรยากาศการได้มาร่วมกิจกรรมชุมชน ที่เป็นถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน ที่เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์  งานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ที่เขาวง กาฬสินธุ์ และงานผู้ไทโลกที่เรณูนคร นครพนม ของผมในช่วงเวลานี้ ทำให้ผมเกิดการตระหนักรู้  เชื่อมโยงใยข้อมูล เกิดการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจากผู้คนที่หลากหลาย ด้วยบรรยากาศ อย่างนี้ เอื้อต่อการ สืบค้นหารากเหง้า เผ่าพงศ์คนผู้ไท(ภูไท) การสืบค้นหาญาติแดนไกล  ทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล ผู้ไทที่สปป.ลาว (แขวงสะหวันนะเขต) ผู้ไทที่เวียดนาม(ที่เมืองแถน เมืองไล และเกาบัง) ผู้ไทที่มณฑลกวางสี (เจิ้นหลง) และล่าสุดผู้ไทที่ญี่ปุ่น(เกาะคิวซู) ครับ


ขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นและได้สัมผัสร่วมกันนี้ครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าขาน ตำนานผู้ไทความเห็น (4)

ชอบและเรียนรู้วัฒนธรรมผู้ไทครับ

ขอบคุณครับคุณ   Ico48 สันติสุข
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับ

วิระศักดิ์ อารมณ์สวะ
IP: xxx.19.86.146
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ สุเทพ ด้วยครับ ที่ได้รับรางวัล อันทรงคุณค่า เช่นนี้ อยากให้อาจารย์ถ่ายทอดงานวันผู็ไทโลกมี่เรณู ให้อ่านหน่อยนะครับ เนื่องจากอยากไป แต่ไปไม่ได้ติดภาระกิจครอบครัว

 ขอบคุณครับ Ico48 วิระศักดิ์ อารมณ์สวะ

  • ที่ยังคงติดตามสม่ำเสมอ การเขียนบันทึกล่าช้า ไม่ทันใจ
  • ส่นหนึ่งบันทึกไว้ในfb @http://www.facebook.com/suthepphutai
  • ให้ภาพเล่าเรื่องทำได้เร็วกว่า แต่ก็จะค่อยทยอยบันทึกเรื่อยไป
    คอยติดตามนะครับ