จากการที่ไปทำ work shop KM สู่การค้นหา Best Practice ในกลุ่มครูภาษาอังกฤษนั้น ดิฉันสังเกตว่าตัวชี้วัดของ KM ตามแนว กพร. และกระทรวงศึกษาธิการนั้น จะเน้นให้เกิดการใช้ web site ของกระทรวงอย่างมาก โดยดูจากที่ได้นำ tool นี้มาวิเคราะห์กันนั้น...แต่ข้อจำกัดของครูในเขตพื้นที่ สพท.เขต1 จังหวัดหนองคายนี้...คือ การใช้ Internet ที่สวนกระแสกับนโยบาย...

       ดังนั้นในตอนเย็น แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับพี่เกี้ย พี่หมวย และพี่ปุ๊...สาว สาว สาว แห่ง สพท.เขต1 เกี่ยวกับทางเลือกที่สามารถนำมาเป็นช่องทางแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดยที่ไม่ต้องเป็น Internet online ...เป็นต้นว่า

การจัดมุมแลกเปลี่ยนคุยคละเคล้าการจิบกาแฟ...หรือ
ลานเสวนาที่ครูอาจมาพบปะกันเป็นประจำที่ใดที่หนึ่ง...เช่นที่ สพท.เขต
มุมโรงเรียนสำหรับเสนอ...ผลงานที่เป็น Best Practice...และมานั่งเล่าสู่กันฟัง
สมุดบันทึกที่บอกเล่าเรื่องราว...ความภูมิใจในแต่ละวัน...ผลัดเปลี่ยนกันอ่าน...กันชม...ต่อเติมต่อยอดกัน..ในวงเมื่อได้มาเจอกัน...

และอีกมากมาย...


แต่ที่แน่ๆ...ดิฉันเน้นย้ำกับทีมว่า...อย่าทิ้งและปล่อยโอกาสแห่งการเรียนรู้หลุดลอย
 เพราะครูที่มาร่วมใน CoP นั้นพร้อมและสุกงอมแล้ว...เพียงแค่เราเอื้ออำนวย...เวทีและโอกาสให้ครูได้ใช้ศักยภาพที่หลายๆ ท่านมีอยู่นั้นออกมาให้ได้...

ประมาณสัปดาห์หน้า...ดิฉันจะลองติดตามข่าวคราวอีกครั้งว่า CoP ครูภาษาอังกฤษนั้นเดินเรื่องไปถึงไหน เพราะท่านบอกว่าปลายสัปดาห์นี้จะคุยกัน...

...
ด้วยความปรารถนาดีและจิตศรัทธาแห่งความเชื่อมั่น ดิฉันก็ได้แต่หวังคะ...หวังอย่างมีความหวัง...แม้เป็นไปตามที่หวังเพียงน้อยนิดก็ยินดียิ่งแล้วคะสำหรับการขับเคลื่อน CoP ครูภาษาอังกฤษ แห่ง สพท.เขต 1 จ.หนองคายนี้...