ความรู้เพิ่มเติมกับการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   ผมมีความจำเป็นต้องใช้บริการการเดินทางด้วยเครื่องบินเพื่อไปลงที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ไป-กลับ) ซึ่งเคยบันทึกไว้แล้วว่า ไม่เคยชอบเลยกับการเดินทางทางอากาศ อันเนื่องด้วยสุขภาพหู

   การเดินทางไปสุวรรณภูมิจากปทุมธานี มีรถตู้และรถประจำทางที่ฟิวเจอร์ปารครังสิตซึ่งออกตามเวลา แต่ผมมีภาระบางอย่างต้องจัดการ เห็นว่า หากใช้บริการรถดังกล่าวคงไม่ทันเวลาเครื่องออก จึงต้องอาศัยรถ taxi จึงใช่เวลาไม่นานก็ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และไม่นานเช่นกันผมก็ออกจากท่าอากาศยานฯ ไปถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระหว่างเครื่องขึ้นและลง โดยเฉพาะตอนหลัง ผมเจ็บหูจี๊ดๆ เมื่อลงเสร็จ หูข้างขวาผิดปกติ คือได้ยินเสียงออกไปไกลๆ เมื่อฟันกระทบฟัน เสียงข้างขวาจะไม่เหมือนเสียงข้างซ้าย (อธิบายยากแฮะ) แต่ดีหน่อยที่เป็นเพียงคืนเดียว ขากลับผมซื้อลูกอมและหมากฝรั่งไปเคี้ยวบนเครื่องด้วย ปรากฎว่าดีกว่าเที่ยวไป แต่แล้วเมื่อกลับมาถึงห้องพัก ก็เป็นอีกคือหูอาการเดิม โชคดีที่นอนพักคืนหนึี่งแ้ล้วหายไป

   สิ่งที่ผมเขียนหัวข้อว่า ความรู้เพิ่มเติมกับการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคือ ในกรณีที่เราไม่ให้ญาติหรือเพื่อนฝูงไปรับ-ส่งที่ท่าอากาศยาน โดยเราจะใช้บริการรถประจำทางและรถตู้ เราสามารถเดินมารอรถที่ด้านหน้าท่าอากาศยานได้ จากนั้นให้ขึ้นรถสาย A หรือ B รถประจำทางภายในดังกล่าวนี้จะมาส่งเราที่ศูนย์รวมรถประจำทาง เพื่อต่อรถไปที่อื่นได้ เดิมทีเดียวผมไม่รู้เรื่องนี้ แต่คราวนี้หากใช้บริการอีก ก็คงจะรู้ทางหนีทีไลแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่จำเป็นไม่ใช้ดีกว่า หากจำเป็นต้องใช้ ก็มุ่งไปที่ ดอนเมืองน่าจะสะดวกกว่ากัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่ความเห็น (0)